Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Buvimo kartu sala – jaukūs ir turtingi bendruomenės namai“

Žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvas sukvietė visuotinį bendruomenės narių ir kaimo gyventojų susirinkimą. Jo metu buvo aptarta galimybė pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių – kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas.

2015 m. balandžio mėnesį bendruomenės taryba pateikė paraišką Žemės ūkio ministerijai ,,Buvimo kartu sala – jaukūs ir turtingi bendruomenės namai“, prašydama paramos numatytai veiklai paremti. Projekto tikslas –  telkti Miežaičių kaimo bendruomenės narius, stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, įvairinant bendruomenės narių bei kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo formas, viešinant bendruomenės veiklą ir stiprinant bendruomenės materialinę – techninę bazę.  Pastangos nenuėjo veltui. 2015m liepos 2d. Miežaičių kaimo bendruomenė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė paramos sutartį.   Bendruomenei skirta 2973,59 eurų parama. Dar 566,40 eurus pridėjo Radviliškio rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė 3539,99 eurų. Pradėti projekto įgyvendinimo darbai. Ieškota tiekėjų, bendruomenės viešojo pirkimo komisijoje vertinti gauti žodiniai komerciniai pasiūlymai, išrinkti nugalėtojai. Už gautas lėšas bendruomenė  iš ĮI Radmena įsigijo baldų, iš UAB ,,Entomas“ renginių įgarsinimo įrangos, multimediją su pastatomų ekranu, daugiafunkcinį įrenginį. Projekto viešinimui lipdukus su  ŽŪM logotipu pagamino Arūno Muliūno individuali įmonė ,, Pixolain“.

Bendruomenės aktyvas džiaugiasi, kad pavyko pasiekti iškeltą projekto tikslą, bei įgyvendinti projekto uždavinius: stiprinti Miežaičių kaimo bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, gerinti bendruomenės organizuojamų renginių kokybę, stiprinti bendruomenės materialinę – techninę bazę. Bendruomenės žmonės džiaugiasi pagražėjusiais ir praturtėjusiais bendruomenės namais, renginių organizatoriai pagerėjusia organizuojamų renginių kokybe. Ypač džiaugiamės įsigytu daugiafunkciniu įrenginiu, nes dabar nebereikia ieškoti kur pasidaryti dokumentų kopijas.

Nuoširdžiai dėkojame Radviliškio savivaldybei, kuri niekada neatsisako padėti ir visada yra arti žmonių lūkesčių, už prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo.

Miežaičių kaimo bendruomenės tarybos informacija