Organizuojamas vietos projektų paraiškų tvirtinimas

Nuo 2024 m. vasario 27 d. 12.00 val. iki 2024 m. kovo 29 d. 12.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 24 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

24 Kvietimo metu gauta viena vietos projekto paraiška – Vaida Ruškienė pateikė vietos projekto paraišką „Vaidos Ruškienės ūkio paslaugų plėtra“ NR. RADV-LEADER-6A-D-24-1-2024

2024 m. balandžio 11 – 17 dienomis organizuojamas vietos projekto paraiškos tvirtinimas rašytinio proceso būdu.