Pakiršinio kaimo bendruomenė

Adresas: Parko g. 8, Pakiršinio k., 
LT-82296 Radviliškio r.
mob. tel. +370 645 50 717

el. p. bkc.kablys@gmail.com

Paulius Kablys,
Pakiršinio kaimo bendruomenės pirmininkas

Pakiršinio kaimo bendruomenę sudaro 1327 gyv. Tai Vainiūnų ir Pakiršinio kaimai, kurie sudaro vientisą gyvenvietę. Anksčiau Vainiūnų km. veikė kolūkis, Pakiršinyje – Radviliškio melioracijos įmonė. Įmonė įkurta 1958 m. Prieš įkūrimą šiame kaime buvo vos keletą sodybų. Pradėjus veikti įmonei pajudėjo daugiabučių namų statyba. Į kaimą plūstelėjo žmonių srautas iš visos Lietuvos. Kūrėsi jaunos, naujos šeimos. Jos praktikavo miestiečių gyvenimo būdą.

1995 – 2000 m. įmonė ir kolūkis buvo likviduoti. Kaime žmonės liko be savo įprastinių švenčių, kultūrinis gyvenimas priblėso. 2003 m. įkurta Pakiršinio kaimo bendruomenė. Pagrindinis tikslas buvo suvienyti kaimus bendravimui tarpusavyje per kultūrinius renginius. Tradicinę melioratorių šventę pervadinome į tradicinę kaimo ir Joninių šventę, kuri tapo pagrindine mūsų bendruomenės švente, į kurią sukviečiami ne tik čia gyvenantys, bet ir aplinkinių seniūnijų, kaimų gyventojai, iš čia kilę, anksčiau gyvenę ir dirbę žmones.

Pradėjus švęsti šventes kartu, mūsų veikla išsiplėtė. Pradėjome kartu vykti į ekskursijas, rinkti gražiausias sodybas, kiekvienais metais organizuojame padėkos, gerumo dieną, subūrėme vietos verslininkus, ūkininkus bendrai veiklai bendruomenėje. Jų lėšomis įrengta parko estrada, pobūvių salė, sporto aikštyne įrengti suoleliai ir kt.

Įvykdyta bendruomenės namų renovacija, kurią finansavo LR Žemės ūkio ministerija. Bendruomenės namuose vyksta auksarankių, amatų klubo suėjimai. Amatų klubas ,,Kaštonas“ aktyviai dalyvauja įvairiose meno parodose tiek savo rajone, tiek kituose rajonuose. Klubo veikloje dalyvauja ne tik mūsų bendruomenės, bet ir kitų bendruomenių nariai.

Bendruomenė vykdė projektus skirtus sporto, kultūrinių renginių, patyčių jaunimo prevencijai. Bibliotekoje veikia viešasis internetas, juo gali naudotis bendruomenė. Geranoriškai bendradarbiaujame su mokykla, kultūros namais, biblioteka.

Bendru darbu siekiame pagerinti bendruomenės gerovę. Partnerystė mūsų bendruomenėje yra vienas iš svarbesnių socialinės ekonomikos veiksnių.