Pakiršinyje – džiaugsmo šventė

Sausio 25 dieną Pakiršinio  dvare  surengta Baisogalos dienos centro globotinių popietė, kurioje dalyvavo Pakiršinio bei  Palonų kaimų, Baisogalos miestelio ir Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“ senjorai ir neįgalieji. Į renginį susirinko  per šešiasdešimt žmonių. Dalyvavo Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, Šeduvos globos namų, kuriems tiesiogiai pavaldus Dienos centras, atstovės Regina Kapučinskienė, Edita Karalienė ir Diana Krivickienė, Pakiršinio amatų centro direktorė Elžbieta Karaliūtė, bendruomenių vadovai: Virginija Našlėnienė, Rimantas Vaitkevičius,  ir  Baisogalos miestelio bendruomenės valdybos narė Vita Poškienė. 

 Renginį įžanginiu žodžiu pradėjusi Baisogalos dienos centro vadovė Aušra Utkienė pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo nuotaikingos šventės. Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, pažymėjęs, jog visuomenė ne itin rūpinasi savo senjorais ir neįgaliaisiais, pasidžiaugė, kad šiuo požiūriu Baisogalos seniūnijos senjorai ir neįgalieji nėra palikti likimo valiai. Jais rūpinasi Baisogalos dienos centras,  Neįgaliųjų dienos užimtumo ir paslaugų centras, pagyvenusių žmoniųasociacija „Sidabro gija”.  Seniūnas pabrėžė, kad tokie susiėjimai padeda įveikti susvetimėjimą, skatina skirti daugiau dėmesio vienas kitam. „Tegu tokio pobūdžio renginiai, virtę tradicija, tampa atsvara visuomenėje kerojančiam blogiui ir  neapykantai. Būkime nuoširdūs, atviri, skleiskime gerumą aplinkui,- kalbėjo seniūnas. Jis padovanojo Dienos centrui žvakidę  – kaip  ugnies, skleidžiančios šilumą, simbolį.

Popietės dalyvius sveikino ir bendruomenių atstovai, įteikė simbolines dovanas, linkėjo ir ateityje rengti panašius užsiėmimus.

Šeduvos globos namų atstovė Regina Kapučinskienė padėkojo Baisogalos dienos centro vadovei Aušrai Utkienei už gražią iniciatyvą ir palinkėjo, kad tokios popietės taptų tradicinėmis. Ji  įteikė Šeduvos globos namų direktorės Vilmos Žukauskienės padėkos raštus Pakiršinio kaimo gyventojoms, nuoširdžioms A. Utkienės pagalbininkėms: Jadvygai Sologubienei, Stasei Demenčienei, Rasai Briedienei, Zosei Aleksandravičienei, Stanislavai Kniškienei,  teikiančioms visokeriopą pagalbą Baisogalos dienos centrui: mezgančioms kojines, pirštines neįgaliesiems ir asocialių šeimų vaikams, kepančioms skanumynus įvairiems Dienos centro rengiamiems susibūrimams.

Renginio dalyviams koncertavo Pakruojo rajono Stačiūnų kultūros namų vokalinis ansamblis „Nostalgija“, kuris dainavo populiarias  senjorų jaunystės dainas.

Po koncerto susirinkusieji skanavo  Šeduvos globos namų parengtų vaišių, gyrė  Dienos centro pagalbininkių iškeptus skanumynus. Paskui kilo nuo stalų, šoko, linksminosi, dainavo kartu su vokalinio ansamblio dainininkais ir dėkojo šventės sumanytojai ir organizatorei Aušrai Utkienei.

Grįždami į namus, jie dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi, kad liko nepamiršti, kad šauniai praleido vakarą.

Didysis vokiečių kūrėjas  Johanas Volfgangas Gėtė yra pasakęs: „Tik  tas patiria džiaugsmą, kas gali padėti savo artimui“.Tą vakarą Pakiršinio amatų centro salėje žmonės jautėsi reikalingi, svarbūs, savi,  o renginio organizatoriai buvo pamaloninti susirinkusiųjų padėkos žodžių.  Džiaugsmo šventė įvyko. 

Regina Vaitkevičienė

 

Moterims geros nuotaikos netrūko (iš kairės – buvusi priestočio gyventoja Jadvyga Utkutė-Sologubienė, viduryje – bendruomenės „Imantai” narė Stasė Sabaliauskienė)

Parašykite komentarą