Palonų bendruomenė

Adresas: Palonų k.,
LT-82282 Radviliškio r.
mob. tel. +370 686 63 242
el. p. vilmabudvytiene@gmail.com

Vilma Budvytienė,
Palonų bendruomenės pirmininkė

Palonų kaimas yra Baisogalos seniūnijoje, Radviliškio rajone, 7 km į rytus nuo Baisogalos prie kelio Baisogala – Panevėžys. Per gyvenvietę teka upelis Palonas, dešinysis Kiršino intakas. Aplink Palonus yra keli nedideli miškai. Kaimas ribojasi su Dišlių ir Valatkonių kaimais. Palonai istoriniuose šaltiniuose minimi pirmąkart 1582 m. (tada jau buvo Palonų dvaras).

Palonų bendruomenė įregistruota 2003 m. vasario 7 d. Radviliškio rajono savivaldybėje. Likvidavus Palonų žemės ūkio bendrovę trejus metus kaime nebuvo organizuotos vietos savivaldos. Dažnai kylančios įvairios problemos, kurios palietė tiek kiekvieną gyventoją atskirai, visą tiek bendruomenę, paskatino gyventojus burtis į organizaciją.

Pirmus du metus bendruomenei vadovavo Modestas Stebrys. Vėliau vadovavo Svetlana Vagnorienė. Nuo 2011  m. blandžio mėn. išrinkta nauja bendrumenės pirmninkė Gitana Kemešienė. … Palonų bendruomenės narių skaičius nuo 9 padidėjo iki 100 ir kasmet vis didėja.

Palonų bendruomenės misija – vienyti Palonų, Valatkonių, kitų aplinkinių kaimų bei vienkiemių gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Kelti bendruomenės gyventojų gerovę, efektyviai taikant kaimo plėtros priemones:

  • neformalias suaugusių švietimo veiklas;
  • gyventojų informavimą, konsultavimą ir atstovavimą;
  • paslaugas seniems ir pagyvenusiems žmonėms;
  • vaikų, paauglių ir jaunimo užimtumo ir neformalaus ugdymo veiklas;
  • ekologines programas;
  • gyventojų užimtumo programas;
  • nuolatinį bendruomenės situacijos vertinimą ir duomenų kaupimą.

Į bendruomenės veiklą kviečiamas įsijungti kaimo jaunimas, moksleiviai. Jaunimo iniciatyvai skatinti suteikiama galimybė dalyvauti renginiuose, kuriuos Lietuvoje organizuoja NVO.

Per bendruomenės gyvavimo metus bendruomenės teritorijoje, kuri jungia keturis aplinkinius kaimus, yra vykdyti 25 įvairūs projektai. Vasaros stovyklos bendruomenės vaikams ir jaunimui, etnografinės šventės, Naujųjų metų sutikimas ir kt. Dalis jų tapo tradiciniais. Kasmet apdovanojami gražiausių sodybų šeimininkai, į Garbės piliečių knygą įrašomi iškilūs Palonų žmones, vyksta „Oninių šventė“, talkos, išvykos. Palonuose įrengti bendruomenės namai, kur vyksta įvairūs renginiai ir šventės.