1TB

Pasirašyta partnerystės sutartis

Vietos veiklos grupė užmezgė naujus tarptautinio bendradarbiavimo santykius su Lenkijos Vietos veiklos grupėmis.

Pirmasis realus susitikimas įvyko liepos 19 dieną Augustove. Šiame susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupių: „Radviliškio lyderis” (Lietuva), „Zielone siolo” (Lenkija) ir „Zascianek Mazowsza” (Lenkija) atstovai. Buvo daug diskusijų  – analizuojamos tarptautinio bendradarbiavimo sritys, ieškoma novatoriškų požoūrių į verslumo plėtrą kaimo vietovėse ir vietos bendruomenių aktyvinimą. Atitikus trijų Vietos veiklų grupių atstovų požoūriui į kaimo plėtrą, suinteresuotumą keistis gerąja patirtimi ir žiniomis verslumo srityje – nutarta toliau kryptingai vykdyti bendradarbiavimą ir teikti paraišką, paramai gauti, tarptautinio bendradarbiavimo projektui.

Visi tolimesni tarptautinio bendradarbiavimo projekto intensyvūs derinimai vyko nuotoliniu būdu.

2021 metų lapkričio 11 dieną Augustove pasirašyta Partnerystės sutartis dėl tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje”.

1TB

2TB

3TB

4TB