Pasirašyta paramos sutartis dėl Europos sąjungos paramos kaimo bendruomenėms

Pasirašyta paramos sutartis dėl Europos sąjungos paramos kaimo bendruomenėms

Pasirašyta paramos sutartis dėl Europos sąjungos paramos kaimo bendruomenėms

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2009 m. lapkričio 4 d., pasirašė paramos teikimo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kuria įsipareigojo įgyvendinti vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“. Projektą iš dalies finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Bendra paramos vertė yra 9 590,0 tūkst. Lt, tame skaičiuje Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos 7 672,0 tūkst. Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 1 918 tūkst. Lt.

Planuojama įgyvendinti daugiau nei 20 vietos projektų (kaimo bendruomenės projektų), kurie leis Vietos veiklos grupės teritorijoje gyvenantiems žmonėms pagerinti jų gyvenimo kokybę, diversifikuoti vykdomas ekonomines veiklas, sumažinti socialinius netolygumus kaimo vietovėje. Labiausiai vietos projektai bus orientuoti į kaimų fizinės ir socialinės infrastruktūros gerinimą, kurio pagrindu bus galima kelti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Kaimo plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ ne tik pagerės kaimo gyventojų gyvenimo kokybė, pagražės kaimų aplinka, bus teikiamos įvairesnės paslaugos, bet kaimo gyventojai įgaus naudingų žinių ir įgūdžių, kaip organizuoti verslą. Vietos plėtros strategija padės sukurti didelę vertę, prieinamą daugumai asociacijos teritorijos gyventojų.

Vietos plėtros strategiją planuojamą įgyvendinti iki 2014 m. kovo 1 d.

VVG „Radviliškio lyderis“ informacija

Parašykite komentarą