Pasirašyta paramos sutartis dėl VVG narių ir projektų vykdytojų gebėjimų ugdymo ir aktyvumo skatinimo

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2011 m. kovo 4 d., pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kuria įsipareigojo įgyvendinti projektą „VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“. Bendra paramos vertė yra 340 tūkst. Lt, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 272 tūkst. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos – 68 tūkst. Lt.

Projektas skirtas– telkti VVG „Radviliškio lyderis“ narius,  teritorijos  gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“.

Sėkmingam strategijos įgyvendinimui reikalingas potencialių vietos projekto vykdytojų, gyvenančių ir (arba) veikiančių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje aktyvumo skatinimas: mokomųjų-konsultacinių ir informacinių renginių organizavimas, dalijimasis patirtimi su LEADER programoje dirbančiomis šalies ir užsienio vietos veiklos grupėmis, savos patirties sklaida. Tai bus įgyvendinama dalyvaujant  konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio renginiuose susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu.

Projektas „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui” bus sudedamoji strategijos įgyvendinimo dalis ir jo metu bus siekiama strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo. Projektas turės teigiamą poveikį darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės plėtros srityse. 

 

Parašykite komentarą