logobend

Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” 2019 m. spalio 3 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.” pasirašė IX-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Baisogalos paslaugų centru.

Baisogalos paslaugų centras pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6B-D-9-2-2019 įgyvendins vietos projektą „Paslaugų plėtra Baisogalos ir Sidabravo seniūnijose”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 97 700,00 Eur be PVM paramos suma. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 5 142,15 Eur be PVM biudžeto lėšomis, bei kompensuos projekto pridėtinės vertės mokestį  t. y. iki 21 596,85 Eur.

Šiuo vietos projektu siekiama pasirengti naujai veiklai – bendruomeninio verslo vykdymui. Projekto vykdymo metu įsigijęs visą reikiamą įrangą ir įdarbinęs darbuotojus, Paslaugų centras pradės teikti mokamas aplinkos tvarkymo paslaugas Baisogalos ir Sidabravo seniūnijų gyventojams ir organizacijoms, o gautą pelną ketina panaudoti vietos bendruomenės poreikius atitinkančios veiklos plėtrai. Ekonominė veikla bus vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. lapkričio 4 d.