Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys pagal kvietimą Nr. 03

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ 2013 m. sausio 7 d. pasirašė  III-ojo kvietimo aštuoniolika trišalių vietos projektų vykdymo sutarčių su vietos projektų pareiškėjais pagal I prioritetą „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“ 1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir II prioritetą „Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas“ 2.1. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei 2.2. priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.  

Finansavimas skirtas:  

 1. Grinkiškio bendruomenės projektui „Bendruomenės patalpų, Parko g. 2, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. sav. Paprastasis remontas“;
 2. Asociacijai „Voskonių bendruomenė“ projektui „Dalies pastato pritaikymas Voskonių bendruomenės namams“;
 3. Miežaičių kaimo bendruomenės projektui „Dalies Miežaičių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“;
 4. Vėriškių bendruomenės projektui „Bendruomenės namai – mūsų namai“;
 5. Daugėlaičių kaimo bendruomenės projektui „Dalies pastato pritaikymas Daugėlaičių bendruomenės namams“;
 6. Asocijacijai „Vaivorykštės bendruomenė“ projektui „Vaivorykštės bendruomenės pastato stogo keitimo ir vidaus patalpų tvarkymo darbai“;
 7. Asocijacijai „Vaitiekūnų bendruomenė“ projektui „Vaitiekūnų bendruomenės pastato remonto darbai“;
 8. Šiaulėniškių bendruomenės projektui „Šiaulėniškių bendruomenės namų antrojo aukšto remonto darbai“;
 9. Pavartyčių bendruomenės projektui „Pavartyčių bendruomenės kultūros centro paprastasis remontas“;
 10. Šeduvos miesto bendruomenės projektui „Šeduvos miesto bendruomenės pastato stogo remonto darbai“;
 11. Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“ projektui „Imantų bendruomenės pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams ir amatų kiemelio sukūrimas“;
 12. Palonų bendruomenės projektui „Skvero įrengimas Palonų k., Baisogalos sen., ir pritaikymas visuomenės poreikiams“;
 13. Asociacijai „Mėnaičių bendruomenė“ projektui „Sportuojanti bendruomenė – aktyvi bendruomenė“;
 14. Evaldo Navagrucko projektui „Autoserviso paslaugų verslo Baisogaloje steigimas“;
 15. UAB „Senjorų namai“ projektui „UAB „Senjorų namai“ steigimas ir plėtra“;
 16. Justino Gaidžiūno projektui „Justino Gaidžiūno nuosavo verslo Baisogaloje steigimas“;
 17. UAB „Viktrona“ projektui „UAB „Viktrona“  konkurencingumo didinimas plečiant įmonės techninę bazę“;
 18. Artūro Radžiūno projektui „Turistinės stovyklos Januškonių kaime įkūrimas“.

Įgyvendinus šiuos projektus bus įsisavinta 2 698 051,92 litų vietos plėtros strategijai skirtų paramos lėšų. Projektus planuojama gyvendinti iki 2014 m. sausio 7 d.

Vietos veiklos grupės valdybos  pirmininkas Romas Kalvaitis ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys pasveikino sutartis pasirašiusius vietos projektų vykdytojus ir palinkėjo jiems sumanumo ir kantrybės įgyvendinant vietos projektus. Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2012 m. lapkričio 12 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 3, 2012 m. gruodžio 10 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 3.1 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. BR1-1407, 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. BR1-1501 „Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“. 

 

Parašykite komentarą