Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys pagal kvietimą Nr. 05

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindamas vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ 2015 m. vasario 11 d. pasirašė  V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutarčių su vietos projektų pareiškėjais pagal I prioritetą „Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas“ 1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį 1.1.2. „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas,  remontas“. Įgyvendinus šiuos projektus bus įsisavinta 57 294,00 eurų vietos plėtros strategijai skirtų paramos lėšų t.y. 90 proc. Prie visų vietos projektų 10 proc. piniginiu įnašu prisideda Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Projektus planuojama baigti iki 2015 m. birželio 30 d.

Finansavimas skirtas: 

1.    VO „Skėmių kaimo bendruomenė“ projektui „Skėmių kaimo bendruomenės pastato stogo dangos keitimas ir jo pritaikymas visuomenės poreikiams bei narių užimtumui didinti“;

2.    Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ projektui „Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“ poilsio pastato rekonstravimas į bendruomenės namus – II etapas“.

Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2014 m. spalio 31 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 5.1. ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. BR23-3 „Dėl Vietos veiklos grupių sprendimų dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“.

Parašykite komentarą