logobend

Pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” 2021 m. vasario 22 d. įgyvendindama vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016 – 2023 m.” pasirašė XVII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis su Aurimo Gaidžiūno įmone „Auridana” ir ūkininku Rimantu Jablonskiu.

Aurimo Gaidžiūno įmonė „Auridana” pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-2020/42VS-PV-20-1-10862-PR001 įgyvendins vietos projektą „Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ verslo plėtra”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 50 000,00 Eur be PVM paramos suma. Paramos intensivumas 50 proc. Šiuo vietos projekto pagalba planuojama pastatyti ir įrengti savitarnos plovyklą bei teikti automobilių plovimo paslaugas Baisogalos kaime, tokiu būdu sukuriant naują darbo vietą kaimo gyventojui.

Ūkininkas Rimantas Jablonskis pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-3A-D-17-2-2020/42VS-PV-20-1-10302-PR001 įgyvendins vietos projektą „Ūkininko Rimanto Jablonskio ūkio konkurencingumo stiprinimas, didinant gaminamų produktų pridėtinę vertę”. Šiam projektui įgyvendinti skirta 66 500,00 Eur be PVM paramos suma. Paramos intensivumas 70 proc. Šiuo vietos projekto pagalba planuojama sustiprinti Ūkio konkurencingumą, sudarant sąlygas gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produktus – įvairius išvalytus grūdus bei miltus pašarams, teikti grūdų išvalymo bei malimo paslaugas Radviliškio rajono ūkininkams vietoje dabar parduodamų žaliavinių grūdų, t. y. parduoti perdirbtą žemės ūkio produkciją po antrinio grūdų perdirbimo. 

Detalesnė informaciją apie įgyvendinamus projektus skiltyje „Įgyvendinami vietos projektai”.