logobend

Paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus, pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ priemones.

Kvietimas Nr. 2 teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 23 d. 8.00 val. iki 2018 m. balandžio 19 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės ,,Radviliškio lyderis“ biure, adresu: Aušros a. 10–106  kab., Radviliškis.

Kvietimas čia.

Finansavimo sąlygų aprašai, dokumentų formos čia.

Vietos projektų administravimo taisyklės čia.

„Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas” pasiekimo vertinimo metodika čia.

Socialinio verslo koncepcija čia.

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės gairės čia.