Pavartyčių bendruomenė

Adresas: Pavartyčių k.,
LT-82215 Radviliškio r.
mob. tel. +370 682 38 046
el. p. irena.gvazdauskiene@gmail.com

Irena Gvazdauskienė

Irena Gvazdauskienė,
Pavartyčių bendruomenės pirmininkė

Pavartyčiai minimi 1588 metais rašytiniuose leidiniuose – enciklopedijose. Rytinėje kaimo pusėje, už Vartyčios upelio, buvo Šeduvos miesto vienkiemių žemė. Per kaimą ėjo Panevėžio – Šiaulių respublikinės reikšmės vieškelis. Šiandien Pavartyčiai veikia: darželis – mokyklą su biblioteka, dvi privačias parduotuvės, laisvalaikio centras, medicinos punktą, įsikūrusios dažasvydžio pramogos, valstybinis avininkystės ūkis, privati žvėrelių ferma ir keli stambūs ūkininkai.

2007 m. lapkričio 7 d. įregistruota Pavartyčių bendruomenė, įsikūrusi Pavartyčių laisvalaikio centro patalpose. Bendruomenė sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti. Pavartyčių bendruomenės valdybą sudaro 9 asmenys.

Pavartyčių bendruomenės tikslai: skatinti ir organizuoti gyventojus patiems tvarkytis savo gyvenamąją aplinką, svarstyti ir praktiškai dalyvauti sprendžiant komunalines, socialines ir viešosios tvarkos problemas, vienyti bendruomenės gyventojus ir iš jos kilusius žmones, saugoti ir globoti gyvenamąją ir gamybinę aplinką, rūpintis bendruomenės žmonių gerovės ugdymu, jaunimo auklėjimu, ginti gyventojų teises, plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, propaguoti sveiką gyvenseną, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, puoselėti senąsias vietos gyventojų tradicijas, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, palaikyti ir plėtoti infrastruktūrą, telkti gyventojus gamtosauginiai veiklai, sanitarinei kultūrai kelti, propaguoti geros kaimynystės idėjas, spręsti socialiai pažeidžiamų šeimų, asmenų, ypatingai vaikų, problemas, rūpintis bendruomenės informuotumo gerinimu, žinių visuomenės kūrimu, rengti projektus ir programas finansinei paramai gauti, užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos ir kitų šalių analogiškomis bendruomenių organizacijomis, sukurti Pavartyčių kaimo vystymosi viziją.

Per nepilnus 2 metus pateikėme tris paraiškas ir gavome finansavimą. Pateikta paraiška Valstybiniam psichikos ir sveikatos centrui projekto „Blaivybės sėkla bendruomenėje“, kurio tikslas vykdyti prevencinę veiklą kaime, finansavimui gauti. 2008 m. pateikėme paraišką LR Žemės ūkio ministerijai „Užimtumo skatinimas Pavartyčių bendruomenėje“ įgyvendinti, projekto tikslas atlikti patalpų remontą treniruoklių salės įkūrimui. 2009 m. pagal socializacijos programą pateikta paraiška Radviliškio rajono savivaldybei finansavimui gauti projektui „Laisva kūryba“. Projekto tikslas skatinti jaunimo kūrybiškumą, įkurti dekupažo studiją, kur jaunimas ir kaimo žmonės galėtų laisvu laiku save realizuoti kūrybinėje veikloje.