Pociūnėlių miestelio bendruomenė

Adresas: Pociūnėlių mstl., 
LT-82302 Radviliškio r.
mob. tel. +370 687 95 733
el. p. pociuneliai@gmail.com

Danguolė Garuckienė,
Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkė

Pociūnėlių miestelio bendruomenė įsikūrė 2000 m. sausio mėn. Idėja suburti bendrai veiklai Pociūnėlių gyventojus atsirado tada, kai žmonės suprato, kad tik veikdami kartu galės spręsti iškylančias problemas.

Pirmieji žingsniai nebuvo lengvi, tačiau ilgametės Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkės Valerijos Sirtautienės iniciatyvi veikla pritraukė vietos gyventojus. Per devynerius metus įvairiuose projektuose laimėtomis lėšomis bei gyventojų aukomis įgyvendinta nemažai sumanymų: suremontuotos buvusio darželio patalpos ir įkurtas Paslaugų centras su pirtimi bei skalbykla, šalia įrengta vaikų žaidimų aikštelė, veikia Vaikų dienos centras. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos patalpose įrengtas sporto centras, įsigyti treniruokliai, medicinos punktui nupirktas cholesterolio ir gliukozės matuoklis. Rūpinantis bendruomenės švietimu, įvykdyti kompiuterinio raštingumo mokymai, organizuotos paskaitos ir seminarai gyventojams rūpimais klausimais. Pociūnėlių miestelio bendrumenė palaiko glaudžius ryšius su Lithuania link fondo narėmis Wandy Row ir June Hall, kurių iniciatyva vyko fotoprojektas ,,Rytojus prasidėjo vakar”.

Bendruomenės Taryba, padedant vietos verslininkams, ūkininkams, prie bendruomenės Tarybos įsikūrusiai Jaunimo grupei bei čia veikiančioms įstaigoms, gražina aplinką: vietos gyventojai talkų metu sutvarkė parką ir pastatė estradą, prie kultūros centro įrengė fontaną, apželdino autobusų stoties teritoriją, gėlynais papuošė miestelį.

Miestelyje aktyvus ir kultūrinis gyvenimas, čia kasmet vyksta tradiciniai renginiai: Joninių šventė, Vaikų diena, aktyviausių bendruomenės narių nominacijų vakaras. Keletą kartų per metus miestelio gyventojams organizuojamos ekskursijos po Lietuvą, kurių metu susipažįstama su kitų bendruomenių veikla, aplankomos gražiausios mūsų krašto vietos.

Šiandien Pociūnėlių miestelio bendrumenės tarybą sudaro 9 nariai, vadovaujami Ilonos Petrėtienės.