Šeduvos miesto bendruomenė

Adresas: Laisvės a. 6, Šeduva
LT-82228 Radviliškio r.
mob. +370 674 29 768
el. p. seduvosbendruomene@gmail.com; livita77@gmail.com

Livita Tvarevičienė,
Šeduvos miesto bendruomenės pirmininkė

Šeduvos miesto bendruomenė, kaip nevyriausybinė organizacija, įkurta ir įregistruota 2004 m. vasario 14 d. Bendruomenė vienija Šeduvos miesto gyventojus. Bendruomenės tarybą sudaro 11 asmenų, kurie atstovauja pagrindines Šeduvos miesto įmones ir organizacijas: kultūros namus, biblioteką, Šeduvos lopšelį-darželį, Šeduvos gimnaziją, Šeduvos globos namus, Šeduvos siuvimo įmonę UAB „Lelija“, UAB „Ropokalnis“, Šeduvos AGRO MAX, UAB „Agrokoncerno grūdai“ padalinį Šeduvoje, didžiųjų verslo įmonių atstovus. Pagrindiniai bendruomenės tikslai, kuriais vadovaujantis vykdoma bendruomenės veikla: vienyti miesto gyventojus, ugdyti bendruomeniškumą, plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, ruošti ir vykdyti įvairius projektus, gerinančius miesto bendruomenės kultūrinę ir socialinę padėtį.

2009 m. Šeduvos miesto bendruomenė minėjo savo gyvavimo 5-metį. Per šiuos metus bendruomenės nariai lankė seminarus, konferencijas, dalyvavo respublikiniuose bendruomenių sąskrydžiuose. Aplankėme ir kitas rajono bendruomenes, pasidalinome darbo patirtimi. Pas mus svečiavosi Baisogalos miestelio, Pociūnėlių kaimo ir Kelmės miesto bendruomenės atstovai.

Šeduvos miesto bendruomenės tarybos nariai glaudžiai bedradarbiauja su miesto seniūnija ir nevyriausybinėmis organizacijomis: Šeduvos parapijos CARITU, Šeduvos miesto neįgaliųjų draugija, Šeduvos invalidų sąjungą ir kt. Bendruomenės Tarybos posėdžiuose sprendžiami visi miestui aktualūs klausimai, aptariamos su miesto tvarkymu ir kitais reikalais susijusios problemos.

Šeduvos mieste vyksta gana daug masinių renginių. Tradiciniais jau tapo miesto Gimtadienio šventė–Joninės ir respublikinė liaudiškų kapelų šventė „Žolinės vainikas“. Šių renginių organizavime kartu su miesto seniūnija dalyvauja ir bendruomenės nariai. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Darom-2009“.

Šeduvos miesto bendruomenė dalyvauja ir projektinėje veikloje. Gavus paramą iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento, atlikta miesto parko vasaros estrados renovacija. Lietuvos kultūros ministerijos ir Nyderlandų fondų paramos dėka, dalyvaujant Šeduvos etnografiniam ansambliui „Šeduva“, sukurti filmai „Šeduvietiškos vestuvės“, „Sekminės“ ir „Šeduvių krikštynos“.