Sidabravo kaimo bendruomenė

Adresas: Sidabravo mstl., 
LT-82010 Radviliškio r.
mob. tel. +370 616 18 135

el. p. vaivakak@gmail.com

Vaiva Kaklauskienė,
Sidabravo kaimo bendruomenės pirmininkė

Sidabravo kaimo bendruomenė įkurta 2002 m. sausio 29 d., įregistruota tų pačių metų kovo 12 d. 2004 m. balandžio 24 d. suteiktas paramos gavėjo statusas. Bendruomenėje 131 narys. Bendruomenės Tarybą sudaro 9 nariai, pirmininkė Vanda Vaškevičiūtė.

Bendruomenės nariai organizuoja gėlių priežiūros ir medelių sodinimo talkas miestelyje, savo jėgomis įsirengė bendruomenės patalpas. Bendruomenė prisideda prie tradicinių miestelio renginių organizavimo: Metų žmogaus rinkimų, tėviškėnų sambūrių, Sidabravo miestelio gimtadienių, Tarptautinės mokytojų dienos, Angelų sargų dienos paminėjimo, žmonių su negalia dienos, padėkos vakaro bei kt. renginių.

Organizuojant renginius neapsieinama be partnerių: Sidabravo seniūnijos, Sidabravo vidurinės mokyklos, ŽŪ kooperatyvo „Dobilas“, Sidabravo ŽŪ bendrovės, Beinoravos kaimo bendruomenės, Vadaktų kaimo bendruomenės, Sidabravo seniūnijos ūkininkų.

Bendruomenė laimėjo ir įgyvendino šiuos projektus: „Prie gimtinės slenksčio“ – finansavo LR Kultūros ministerija, „Su skaitmeninėmis technologijomis bendruomeniškumo link“ – finansavo Atviros Lietuvos fondas, „Nuotekų perpumpavimo siurblinių, fekalinės kanalizacijos tinklų ir biologinių valymo įrenginių statyba Sidabravo kaime“ – finansavo NMA SAPARD, „Sidabravo krašto tradicijų puoselėjimas” – finansavo Radviliškio rajono savivaldybė, „Tėviškėnų šventės renginiai” – finansavo Centrinės ir Rytų Europos Nyderlandų fondas, „Apskrities kaimo kapelų varžytuvės” – finansavo LR Kultūros ministerija, „Dviejų bendruomenių – Sidabravo ir Prancūzijos Saint Seine l′Abbaye bendradarbiavimas ir dalyvavimas Sidabravo miestelio gimtadienio šventėje” – finansavo Radviliškio rajono savivaldybė, „Sidabravo krašto šviesuolio kunigo ir poeto A.Valantino 90-ojo gimtadienio paminėjimas” – finansavo Radviliškio rajono savivaldybė, „Jaunimo pramogų ir šokių salės įrengimas” 2 projektai – finansavo LR žemės ūkio ministerija, „Sidabravo miestelio jubiliejiniai renginiai – finansavo LR Kultūros ministerijos, „Sidabravo miestelio jubiliejiniai renginiai tūkstantmečio papėdėje” – finansavo Radviliškio rajono savivaldybė.

Gavus finansavimą ir įgyvendinus projektus, Sidabravo miestelyje pagyvėjo kultūrinis gyvenimas, jaunimas turi pramogų ir šokių salę. Pastačius nuotėkų valymo įrenginius, tapo švaresnis Kiršino upelis.