logobend

Susitikimai su portencialiais vietos projektų pareiškėjais

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ įgyvendindama vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ organizavo informacinius renginius kaimo bendruomenių atstovams, potencialiems vietos projektų paraiškų rengėjams ir besidominantiems Radviliškio rajono plėtra dalyviams.

Informaciniai renginiai vyko: Grinkiškio seniūnijoje 2018 m. sausio 24 d.; Šeduvos miesto seniūnijoje 2018 m. sausio 30 d.; Radviliškio seniūnijoje 2018 m. vasario 7 d.; Šiaulėnų, Baisogalos ir Radviliškio seniūnijose 2018 m. vasario 13 d.

Informacinio renginio dalyviams buvo pristatyti įgyvendinamos vietos plėtros strategijos prioritetai, priemones. Paaiškinta, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindinta su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti, pristatytos preliminarios skelbimų datas, viešųjų pirkimų naujoves, tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektų pareiškėjui  ir kitais klausimais.

Išklausę pranešimą, renginio dalyviai diskutavo, kėlė jiems rūpimus klausimus, susijusius, su vietos projektų paraiškų rengimo ir teikimo klausimais, kalbėjo apie vietos projektų administravimą ir įgyvendinimą.