logobend

VšĮ Socialinių inovacijų centro informacinis seminaras

2017 m. sausio 18 d.  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė dalyvavo VšĮ „Socialinių inovacijų centro“ rengtame informaciniame seminare „Kompetencijos socialiniam verslui plėtoti“, kuris vyko Šiauliuose.

Seminaro metu lektorė Vilma Tubutienė pristatė Erasmus+ projekto Europos regiono verslumo tinklo (EFEB) informaciją. VšĮ Socialinių inovacijų centras kartu su Graikijos, Italijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Ukrainos ir Gruzijos nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į tinklą siekdami sukurti nuotolinio mokymosi platformą ir parengti nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus moterų verslumo gebėjimų plėtojimui. Europos ekspertai yra parengė nuotolinių seminarų temas, kurių metu bus mokomą socialinio verslo, verslumo pagrindų, produkto eko-inovacijos, Eko-inovacijos rinkoje ir kt. Visi seminarai bus vedami nuotoliniu būdų  ir vyks nuo 2017 m. kovo 1 d iki 2017 m. birželio 30 d. Registraciją į mokymus prasideda nuo 2017 m. vasario 1 d. Dalyviai, kurie bus užsiregistravę į nuotolinius mokymus, turės galimybę prisijungti prie virtualios mokymosi platformos jiems patogiu laiku ir peržiūrėti parengtus video seminarus, susipažinti su metodine medžiaga, virtualiai konsultuotis su lektoriais.

Seminare supažindinta su socialinio verslo pagrindais, socialinio verslo ekosistema ir žemėlapiu Europoje, kalbėta apie socialinio verslo plėtros Lietuvoje kryptis, iššūkius. Lietuvoje menkai pasitikima privačia iniciatyva, socialinis verslas yra mažai žinomas, trūksta geros praktikos pavyzdžių ir užsienio šalių patirties sklaidos. Ryškiausios socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje vykdomos neformaliojo švietimo, socialinės atskirties mažinimo, tikslinių grupių reintegravimo į darbo rinką ir užimtumo didinimo srityse, tačiau nėra statistinių duomenų, kiek tokių verslų ar iniciatyvų jau veikia. Lietuvoje neišnaudojamas nevyriausybinių organizacijų potencialas skatinant socialinį verslą. Lektorė Vilma Tubutienė pateikė socialinio verslo pavyzdžių tiek šalies mastu, tiek Europos. Informacinio seminaro pabaigoje vyko apskritojo stalo diskusija apie sąlygas socialiniam verslui plėtoti: lūkesčiai ir realybė.

Seminaro metu dalyviai įgijo bazinių kompetencijų socialiniam verslui vystyti, pabaigoje įteikti pažymėjimai. Dalyviai įgijo pirmenybę registruojantis į ilgalaikius nuotolinius EFEB projekto mokymus apie socialinių inovacijų ir socialinio verslo plėtojimą.