logobend

Vaikų stovykla „VASARA 2020“ Miežaičių kaimo bendruomenėje


Miežaičių kaimo bendruomenė tęsia vietos veiklos projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ veiklas. Dešimties dienų vaikų dienos vasaros stovykla „VASARA 2020” organizuota įgyvendinant Miežaičių kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Ateitis – mūsų rankose“ pagal vietos plėtros strategiją  „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“.  Stovyklos tikslas –  užmegzti naujus socialinius ryšius,  atskleisti vaikų gebėjimus būti laimingais žmonėmis, geriau pažinti save, mokytis siekti svajonių ir tikslų, įgyti  lyderystės, atsakomybės, pareigos jausmo, sveiko gyvenimo būdo įgūdžių, išmokti bendravimo bei tolerancijos meno, susirasti naujų draugų. Stovykla skirta linksmiems, judriems bei truputį padūkusiems vaikams. Joje stovyklavo keturiasdešimt du  Miežaičių kaimo bendruomenės ir Minaičių kaimo bendruomenės vaikai.


Pirmą dieną vyko vaikų vasaros stovyklos „VASARA 2020” atidarymas. Stovyklautojai buvo pakrikštyti, organizuoti įvairūs judrieji žaidimai, linksmos estafetės.


Tris dienas stovykloje svečiavosi Lietuvos jūrų̨ skautų organizacijos Jūrų skautija „Didvytis“ ir organizacijos įkūrėjas Algimantas Malkevičius. Stovyklautojai patyrė̇ neišdildomų̨ įspūdžių. Buvo supažindinti su skautiška veikla, mokomasi išgyventi gamtoje, veikti komandoje ir savarankiškai. Taip pat mokėsi lyderiams reikalingų savybių̨, padėjo mažesniems ir mokėsi iš̌ labiau patyrusių. Šaunūs jūrų̨ skautai Titas ir Elijus vedė̇ įvairius praktinius užsiėmimus. Stovyklautojai mokėsi rikiuotės, raporto paslapčių̨, žaidė̇ jėgos ir pasitikėjimo žaidimus. Vyko naktinis žygis, kurio metu virėme košę̨, mokėmės užkurti laužą̨ su vienu degtuku, žaidėme ,,vėliavų̨ karą̨“, mokėmės maskuotės miške paslapčių̨. Vyko orientacinės varžybos. Pažintis su jūrų̨ skautų veikla vaikams ir paaugliams buvo įdomi ir patraukli, prisidėjo prie atsakingo, aktyvaus ir sąmoningo jauno žmogaus ugdymo.  Nuoširdžiai dėkojame jūrų̨ skautų organizacijos „DIVYTIS“ pirmininkui A. Malkevičiui ir šauniems jūrų̨ skautams Titui ir Elijui už̌ dalyvavimą̨ vaikų vasaros stovykloje.


Penktoji stovyklos diena sutapo su Valstybės diena Liepos 6–aja. Stovykloje vaikai dalyvavo sportinėse rungtyse, linksmose estafetėse. Po pietų stovyklautojai dalyvavo Miežaičių kaimo bendruomenės organizuotoje sporto šventėje. Diena stovyklos praėjo linksmai ir turiningai.


Šeštoji stovyklos diena prasidėjo visų labai laukta išvyka. Stovyklautojai keliavo į Rokiškį̨ ir Biržus. Aplankėme Rokiškio dvarą̨. Dalyvavome edukacinėse programose, žaidėme įvairius dvaro žaidimus. Grožėjomės Liongino Šepkaus medžio drožiniais. Sustojome prie nuostabios Rokiškio bažnyčios. Pasigrožėję̨ Rokiškio senamiesčiu, pasukome į Biržus. Ėjome ilgiausiu pėsčiųjų tiltu per Širvėnos ežerą̨, aplankėme Karvės olą, Kirkilų apžvalgos bokštą̨.  Stovyklos metu kreipiame dėmesį̨ ir į darbo kultūros ugdymą̨, todėl pakeliui užsukome į nuostabų levandų̨ ūkį̨. Kupini neišdildomų̨ įspūdžių grįžome namo. Mūsų vėl laukė darbinga diena.


Septintą dieną lankėmės pas darbščius ir nuoširdžius Minaičių̨ kaimo ūkininkus. Vyresni stovyklautojai į Minaičius keliavo dviračiais. E. ir D. Jankūnų grūdinių kultūrų  ūkyje susipažinome su galinga žemes dirbimo technika, kombainais. Vaikams ūkininkas Darius Jankūnas papasakojo apie galingus traktorius, leido įlipti į kombainą̨. Žmona Rasa parodė rožių̨ kolekciją. Pasigrožėję̨ nuostabiomis gėlėmis, kupini įspūdžių patraukėme į V. ir A. Šlivinskų pieno ūkį̨. Kieme mus pasitiko gerai nusiteikusi ūkio šeimininkė. Apžiūrėjome fermą kur laikomos karvės, pieno šaldymo įranga, turimą techniką. Ūkio šeimininkė stovyklautojus pavaišino, gardaus skonio pieno – ledų kokteiliais. Aplankę ūkininkus, grįžome prie Minaičių kaimo bendruomenės namų. Čia apžiūrėjome gėlynus, pasodinome pačių užsiaugintų̨ gėlių̨. Norisi tikėti, kad ką̨ vaikai pasodina patys, tą labiau saugo ir vertina.


Aštuntoji diena stovykloje ,,VASARA 2020“ praėjo turiningai. Stovyklautojai vyko į Anykščius. Aplankėme Laimės žiburį̨, Lajų taką̨, Puntuko akmenį̨, Šeiminiškėlių piliakalnį. Išbandėme basų kojų sveikatingumo taką̨, kuris sukėlė̇ daug gerų emocijų̨. Toliau pasukome į Ignalinos rajone, Cijonų kaime esantį ,,Paukščių kaimą̨“, kuriame mus pasitiko charizmatiški kaimo gaspadinė ir gaspadorius. Čia turėjome edukacinę programą. Kepėme kiaušinienę̨ – piratakę, gėrėme labai gardų kompotą̨, su žąsies plunksna rašėme laišką̨ laimės paukštei.  Vaikai pamatė paukščių̨ daugiau nei kada buvo matę ir išgirdo jų̨ balsų daugiau nei kada buvo girdėję̨. Pasėdėję  didžiausiame paukščio lizde, pasisėmę geros nuotaikos grįžome namo. Tokio pobūdžio edukaciniai susitikimai su netradicinio ūkio šeimininkais yra pavyzdys kaip galima veikti ir dirbti kaime. Tai labai prisideda prie darbo kultūros ugdymo.


Devintą stovyklos dieną aplaistė̇ vasariškas lietus, tačiau ji praėjo įdomiai ir naudingai. Į stovyklą atvyko Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai su gaisrinės technika. Vaikams priminta apie saugų elgesį̨ su ugnimi, parodyta prevencinių filmukų. Gaisrininkų brigada parodė gaisrinę mašiną̨ bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo techniką. Po pietų̨ stovyklautojai vyko į F. Šlėvės sodininkystės ūkį̨ esantį Velžių kaime. Jame vaikai ne tik apžiūrėjo auginamus vaismedžius ir vaiskrūmius. Dosnus ūkio šeimininkas leido paragauti auginamų aviečių̨, trešnių̨ ir jau pagamintų obuolių traškučių̨. Parodė didžiulį̨ šaldytuvą̨ ir jame esančią̨ įvairią̨ įrangą̨.


Dešimtą dieną stovyklautojai dalyvavo turiningoje išvykoje Medininkuose. Aplankėme Medininkų pilį, pasigrožėjome joje esančiais eksponatais. Sustojome aukščiausioje Lietuvos vietoje Juozapinės kalne ir Aukštojo kalvoje. Lipome į žemiausią Lietuvoje apžvalgos bokštą. Lankėmės Medininkų žudynių vietoje, kur 1991m. liepos 31d. Rygos OMON įvykdytas Medininkų pasienio posto puolimas. Nužudyti septyni jame dirbę Lietuvos pasienio darbuotojai. Pabuvoję Medininkų apylinkėse pasukome link Kernavės. Čia apžiūrėjome penkis legendomis ir padavimais apipintus piliakalnius, pasigrožėjome nuostabiais gamtos vaizdais. Kupini gerų emocijų grįžome namo.                  


Štai ir prabėgo dešimt linksmų dienų vaikų vasaros stovykloje ,,VASARA 2020“ Miežaičių kaimo bendruomenėje. Stovyklos organizatoriai tiki, kad stovykla prisidėjo prie turiningo vaikų laisvalaikio praleidimo, padėjo ugdyti sąmoningą ir atsakingą žmogų ir labai džiaugiasi nuoširdžia stovyklautojų padėka.


Stovyklos organizatoriai taria ačiū projekto ,,Ateitis mūsų rankose“ partnerei  Minaičių kaimo bendruomenei ir jos pirmininkei Marytei Trinkienei už prisidėjimą prie vasaros stovyklos organizavimo. Už vaikų pavėžėjimą į stovyklą dėkojame Minaičių kaimo gyventojams Vladui Šlivinskui, Rimai Paurei, Legetėlių kaimo gyventojui Remigijui Petrėčiui, Ramoškių kaimo gyventojai Sonatai Malieškaitei,. Už nuoširdų darbą stovyklos metu ačiū Stanislavai Pečiulionienei, Irinai Lisicai, Violetai Vencevičienei, Silvai Volkovienei ir  visiems prisidėjusiems prie sėkmingo stovyklos tikslo ir uždavinių pasiekimo.


Lina Dikavičienė 


Miežaičių kaimo bendruomenės pirmininkė