logobend

Vandens pramogų parkas Baisogaloje

Įgyvendintas Baisogalos bendruomenės parengtas projektas „Vandenlenčių pramogų parko įrengimas Baisogalos II-ajame tvenkinyje“.

Šiuo projektu bendruomenė išsikėlė tikslą organizuoti vaikų ir jaunimo patyriminį ugdymą, tiesiogiai susijusį su bendruomenės telkimu ir socialinės atskirties mažinimu. Projekto metu įrengėme naują vandenlenčių parką Baisogalos miestelio II-ame tvenkinyje. Įsigyta visa reikalinga įranga vandenlenčių pramogų organizavimui. Šis parkas Baisogalos miestelyje taps inovacija, nes tai vienintelis toks parkas visame Radviliškio rajone. Parkas suteiks galimybę seniūnijos ir rajono jaunimui užsiimti įdomia, aktyvia, įtraukiančia veikla, kuri naudinga ne tik fiziniam vaikų ir jaunimo lavinimui, bet ir užimtumo bei susidomėjimo sportu skatinimu. Į projekto veiklas planuojama įtraukti 2 pažeidžiamų grupių atstovus iš daugiavaikių šeimų ir soc. rizikos šeimų. Daug veiklų tikimasi atlikti savanorystės principu. Savanoriai bus apmokomi ir atsakingi už vandenlenčių parko priežiūrą ir valdymą. Tai mokys jaunimą savarankiškumo ir atsakomybės. Garantuos savarankiško darbo patirtį ir tobulėjimą. Tokiu būdu jaunimas įsitrauks į bendruomenės veiklą, t. y. bus skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų kartų atstovų. Taip pat vandenlenčių parko veiklos organizavimas ir valdymas paskatins pačius jaunuolius bendradarbiauti tarpusavyje, o patį ugdymo procesą pavers išskirtiniu bendruomenės įvykiu, telkiančiu bendruomenę ir atskleidžiančių novatoriškas jos atsinaujinimo galimybes.

Įgyvendinant projektą buvo siekta skirtingų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – bendradarbiavimo: vietos projekto pareiškėjas – Baisogalos bendruomenė; Radviliškio rajono savivaldybė prie projekto prisideda finansiniu įnašu; ŽŪB „Vainiūnų agroservisas“ suteikia patalpas vandenlenčių pramogų parko įrangos saugojimui. Iš paramos lėšų yra įsigyta vandenlenčių parko įrenginių komplektas: traukos lynų sistema, sportinis inventorius (lentos, šalmai, liemenės, hidrokostiumai), dvi vandens slydimo figūros (tramplynai). Projektui įgyvendinti gauta paramos suma 36 995,00 Eur su PVM. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidėjo 20 proc. biudžeto lėšomis (t. y. virš 9 tūkst. Eur su PVM). Projekte dalyvaus ne mažiau nei 10 bendruomenės savanorių, verslo įstaigų ir bendruomenės narių.

Daug paruošiamųjų darbų reikėjo atlikti savo jėgomis ir savo lėšomis: išbetonuoti lynų sistemos tvirtinimo inkarus, atvesti elektros įvadą, pastatyti patalpas valdymo spintoms ir inventoriaus laikymui, sukalti plaustą lynų montavimui ir tramplynų pastatymui. Dėka bendruomenės partnerių viskas buvo atlikta laiku ir dar 2019 m. darbus užbaigėme. Liko namelio apdailos darbai, gerbūvio darbai, kuriuos talkų principu organizuosime žiemos ir ankstyvojo pavasario metu, kad pirmomis vasaros dienomis galėtume startuoti su nauja pramoga jaunimui.

Dėkojame partneriams: UAB „Medilana“ ir jų atstovei N. Andriušaitienei, verslininkui R. Grigaičiui, Gyvulininkystės institutui, UAB Granulita, ŽŪB Vainiūnų agroservisas, UAB Baisogalos statyba, Baisogalos seniūnijai, Įmonei Auridana, D. Pirinauskui, R. Narbučiui ir visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo, kurie darbu, medžiagomis, technika padėjo atlikti bendruomenės namų darbus.

 Baisogalos bendruomenės informacija