Visuomeninė organizacija „Kaimo bendruomenė – Draugas“

Adresas: Algirdo g. 22, Alksniupių k.,
LT-82494 Radviliškio r.
mob. tel. +370 614 91 033
el. p. pamatai@inbox.lt

Justas Malinauskas,
Alksniupių kaimo bendruomenės pirmininkas

Radviliškio r. Alksniupių kaimas nutolęs nuo Šeduvos 7 km. į šiaurę, nuo magistralės Šiaulia–Panevėžys. Alksniupių kraštą sudaro 11 kaimų, kuriuose gyvena apie 1000 gyv. Didesni: Radviloniai, Naujasodis, Maldžiūnai, Šileikoniai.

Alksniupių kraštas istoriniuose šaltiniuose pirmąkart minimas 1554 m. Povieto knygose.

2007 m. balandžio 20 d. iniciatyvinė Alksniupių ir kitų kaimų žmonių grupė susirinkimo metu nutarė steigti visuomeninę organizaciją „Kaimo bendruomenė – Draugas“, o pirmininku išrinko Saulių Markevičių. Prasidėjo naujas visuomeninio – kultūrinio žmonių bendravimo etapas. 
VO „Kaimo bendruomenė – Draugas“, jungianti 11 kaimų, įregistruota 2003 04 20 d. Radviliškio savivaldybėje. Bendruomenė jungia visus čia gyvenančius žmonės. Nuo 2007 m. bendruomenei vadovauja Laima Didžbalienė.

VO „Kaimo bendruomenės–Draugas“ misija – vienyti visų kaimų bei vienkiemių gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Kelti bendruomenės gyventojų gerovę, efektyviai taikant kaimo plėtros priemones: 

  • gyventojų užimtumo programas; 
  • gyventojų informavimą, konsultavimą ir atstovavimą; 
  • paslaugas seniems ir pagyvenusiems žmonėms; 
  • vaikų, paauglių ir jaunimo užimtumo ir neformalaus ugdymo veiklas; 
  • ekologines programas; 
  • nuolatinį bendruomenės situacijos vertinimą ir duomenų kaupimą.

Per bendruomenės gyvavimo metus įgyvendinta 10 įvairių projektų. Leidžiamas informacinis leidinys Kitoks kaimas“, vyksta vasaros stovyklos bendruomenės vaikams ir jaunimui, išvykos, etnografinės šventės, amatų mokymai, parodos, kalėdiniai, velykiniai sveikinimų koncertai, naujųjų metų sutikimas ir kt. Dalis jų tapo tradiciniais. Kasmet, vasario 16 d. vykstančioje Padėkos dieną apdovanojami gražiausių sodybų šeimininkai, kraštui nusipelnę žmonės. Vyksta „Kraštiečių sambūrio“ šventės, talkos, kurių metu įrengiamos ir tvarkomos poilsio zonos: prie vandens telkinio Radvilonių miške, Naujasodžio, Radvilonių kaimuose. Bendruomenės iniciatyva sutvarkytas namų numeravimas, išleista istorijos knyga „Alksniupių kraštas. Istorijos fragmentai. 1554 – 2008 m.“. Kartu su ŽŪB „Draugas“ įrengtos šarvojimo patalpos.