VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“

Adresas: Pušų g. 37, Kutiškių k.,
LT-82102 Radviliškio r.
tel.: (8 422) 49 471,
mob. tel. +370 618 58 379
el. p. balinskas.laurynas@gmail.com

Laurynas Balinskas,
VO „Kutiškių kaimo bendruomenė” pirmininkas

Kutiškių kaimo bendruomenė įsikūrė 2004 m. Bendruomenė vienija Kutiškių (802) ir Liutkiškių (112) kaimo gyventojus, organizacijoje – 170 narių. Bendruomenei nuo jos įsikūrimo vadovauja Regina Kielienė, mokyklos-darželio direktorė. Mokykla tapo visos kaimo bendruomenės centru, bendruomenės namais.  Mokyklos patalpose įsikūrė bendruomenės svetainė, kaimo biblioteka su žaisloteka ir kompiuteriais,  treniruoklių ir sporto salė, pirtis su sauna ir dušais, amatų centras. Bendruomenė sėkmingai įgyvendina numatytus veiklos tikslus ir uždavinius  švietimo, kultūros, socialinėje –ūkinėje ir sportinėje – sveikatingumo srityse.

Aktyviai veikia moterų klubas „Jaukūs namai“, vadovaujamas Felicijos Stasiūnienės. Klubas kartu su Radviliškio kultūros centru kasmet organizuoja respublikinę parodą – mugę „Pavasario žiedai“, aktyviai dalyvauja respublikiniuose floristų konkursuose, gražina kaimo aplinką.

Bendruomenės amatų mokymo centrui vadovauja Genovaitė Zdanienė. Kaimo gyventojai patys mokosi įvairių dailiųjų amatų ir savo patirtimi dalijasi su kitomis bendruomenėmis (projekto metu apmokyta daugiau nei 100 rajono gyventojų).

Aktyviai dalyvaujame projektinėje veikloje. Suremontuotas ir įrengtas bendruomenės centras, aprūpintas baldais ir kompiuterine technika. Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams. Užtikrintas kaimo jaunimo užimtumas sportine veikla, įrengta treniruoklių salė, aprūpinta įvairiais treniruokliais. Suremontuoti kultūros namai, koncertuoja moterų ir mergaičių vokaliniai ansambliai, švenčiamos įvairiausios kalendorinės šventės, bendruomenės gimtadieniai. Bendraujame ir bendradarbiaujame su daugeliu rajono ir šalies bendruomenių. Bendruomenę kasmet remia daugiau negu 100 kaimo gyventojų, skirdami jai 2 proc. pajamų mokesčio. Pasinaudojant šia parama įrengta pirtis su sauna ir dušais, sunumeruotos kaimo gatvės ir namai, kasmet nuperkamos kalėdinės dovanėlės vaikams, teikiama labdara socialiai remtiniems  gyventojams, remiami kultūriniai renginiai. Daug keliaujame, aplankėme daug Lietuvos gražiausių sodybų ir įžymių vietų. Kaimo aplinka nuolat gražėja. Kutiškių gyvenvietė pripažinta gražiai tvarkoma kaimo gyvenviete Šiaulių apskrityje. Bendruomenės dėka gyvenimas mūsų kaime tapo įdomesnis ir gražesnis.