VVG vizija, misija

VVG vizija, misija

RADVILIŠKIO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS VIZIJA
Kultūringa, vieninga ekonomiškai stipri ir užtikrinanti
įvairių gyventojų grupių poreikius Radviliškio rajono VVG teritorija,
kurioje žmonės nori gyventi ir dirbti.

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ MISIJA
Skatinti permainas kaimo vietovėse,
 organizuoti kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą,
kurti vieningą, kultūringa bei ekonomiškai patrauklia aplinką,
atstovauti jų interesus, mokyti ir konsultuoti vietos projektų vykdytojus.

VVG vizija, misija