logobend

Žengiame į 2023-2027 M. LEADER laikotarpį (apskrito stalo diskusijos/informaciniai renginiai)

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” įgyvendindama projektą „Žengiame į 2023-2027 M. laikotarpį” organizuoja Apskrito stalo diskusijas tarp vietos valdžios atstovų, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” valdybos narių ir administracijos darbuotojų, bei informacinius renginius Radviliškio rajono gyventojams.

Rengiant naują, 2023-2027 metų, Radviliškio rajono vietos plėtros strategiją, tam, kad būtų išskirtos ir tinkamai suformuluotos kaimo bendruomenių problemos, bei esminiai strateginiai prioritetai organizuojami darbiniai susitikimai kiekvienoje VVG teritorijos seniūnijoje, bendraujama ir konsultuojamasi su vietos gyventojais, VVG teritorijoje veikiančiomis įvairiomis organizacijomis, vietos valdžios atstovais, mokslo įstaigomis, ekspertais ir kitais…

2022 m. gruodžio mėnesį vietos valdžios atstovams bei Baisogalos, Aukštelkų, Radviliškio ir Tyrulių seniūnijų gyventojams buvo pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas, Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklės. Susitikimų metu – diskutuota apie tai – ko mūsų gyvenamai teritorijai trūksta – analizuojamas kaimo gyventojų poreikis, nustatinėjami galimi strateginiai poreikiai ir kryptys, bei formuluojamos priemonės.

Akimirkos iš jau įvykusių renginių:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2023 m. sausio mėnesį planuojame suorganizuoti dar šešis informaciniusrenginius/susitikimus su vieto sgyventojais:

2023 m. sausio 3 d. 15.00 val. Pergalės g. 20, Sidabravo mstl., Radviliškio r.

2023 m. sausio 4 d. 15.00 val. Jaunimo g. 4, Raudondvario k., Radviliškio r.

2023 m. sausio 5 d. 15.00 val. Šiaulėnų g. 27, Šaukoto mstl., Radviliškio r.

2023 m. sausio 17 d. 15.00 val. Dvaro g. 2, Šiaulėnų mstl., Radviliškio r.

2023 m. sausio 18 d. 14.00 val. Tilto g. 41, Grinkiškio mstl., Radviliškio r.

2023 m. sausio 19 d. 15.00 val. Beržų g. 6, Skėmių k., Radviliškio r.

KVIEČIAME atvykti seniūnijų bendruomenių aktyvą, seniūnaičiius, ūkininkus, verslininkus, vietos gyventojus, kurie turi idėjų ir noro daryti pokyčius savo veiklose, gerinti gyvenimo kokybę regione.