logobend

Žengiame į 2023-2027 M. LEADER laikotarpį

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” pradeda įgyvendinti projektą „Žengiame į 2023-2027 M. laikotarpį”, kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa” veiklos srities „Parengiamoji parama” įgyvendinimo taisykles, taikomas projektams, skirtiems 2023-2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Tam, kad būtų išskirtos ir tinkamai suformuluotos kaimo bendruomenių problemos, bei esminiai strateginiai prioritetai, nuo pat strategijos rengimo pradžios bus nuolat bendraujama ir konsultuojamasi su vietos gyventojais, VVG teritorijoje veikiančiomis įvairiomis organizacijomis, vietos valdžios atstovais, mokslo įstaigomis, ekspertais ir kitais.

Siekiant tinkamai išsiaiškinti VVG „Radviliškio lyderis” teritorijoje gyvenančių žmonių poreikius ir įtraukti juos į strategijos rengimą bus organizuojami darbiniai susitikimai kiekvienoje VVG teritorijos seniūnijoje, atliekama anketinė apklausa. Anketinės apklausos reultatų analizė bus pristatyta VVG „Radviliškio lyderis” nariams, Radviliškio rajono gyventojams, vietos valdžios atstovams ir t.t… Tik išanalizavus kaimo gyventojų poreikius ir numačius VVG teritorijos viziją bus formuojami strategijos prioritetai, nustatyti strateginiai poreikiai ir kryptys, suformuluotos priemonės ir veiksmai. VPS projektas bus skelbiamas interniatiniame puslapyje.

2022 m. gruodžio mėnesį planuojama Apskrito stalo diskusija tarp vietos valdžios atstovų, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” valdybos narių ir administracijos darbuotojų. Taip pat planuojami penki informaciniai renginiai: Baisogalos, Aukštelkų, Šeduvos, Radviliškio bei Tyrulių seniūnijų teritorijose.