M10 20 1

Žinių niekada nebus per daug…

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” kartu su Kėdainių rajono vietos veiklos grupe ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija, įgyvendindama teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sumanaus kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė” 2022 m. spalio 20 d. organizavo mokymus „Socialinės inovacijos, užtikrinančios socialinių ir kitų paslaugų plėtrą kaimo vietovėse” Radviliškio rajono gyventojams.

Mokymų metu buvo pristatyti ir aptarti ES prioritetai iki 2030 metų. Pagrindiniai 2023-2027 m. strateginio plano prioritetai – konkurecingas žemės ūkis, darbo vietų kūrimas bei išlaikymas kaimo vietovėse.

Daug diskutuota apie socialines inovacijas – naujas idėjas, kuriomis tenkinami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai, sprendžiamos socialinės ir ekonominės problemos. Šiomis inovacijomis siekiama gerinti individų ir visos visuomenės gerovę.

Sumanus kaimas – kas tai??? Socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuotos bendruomenės, siekdamos padidinti savo atsparumą ir gyvenimo kokybę, remiasi vietos stipriomis pusėmis ir galimybėmis, priima ir įgyvendina inovatyvius, į sisteminį pokytį orientuotus sprendimus, užtikrina kuo platesnį dalyvavimą ir bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje naudodamos skaitmenines ir kitas technologijas. Sumanaus kaimo pagrindinis prioritetas yra įgalinti vietos bendruomenes ir tokiu būdu stiprinti vietos ekonomiką, plėtoti gamybos išteklius, skatinti pilietiškumą, verslumą, didinti gerovę, gerinti socialinį vystymąsi, skatinti turizmą ir teritorijos identiteto išsaugojimą.

Po pietinėje dalyje, mokymų dalyviai, intensyviai nagrinėjo Radviliškio rajono nevyriausybinių organizacijų turimus išteklius, plėtros galimybes, Stiprybes bei Silpnybes…

Dėkojame lektoriui Juozui Meldžiukui už naujas žinias, motyvaciją ir nenuobodžią mokymų atmosferą.

M10 20 1

M10 20 2

M10 20 3

M10 20 4

M10 20 5