logobend

2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir pasiekti rezultatai

logobend

2022 m. gruodžio 9 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” surengė konferenciją „2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir pasiekti rezultatai”. Jos metu buvo aptarti strategijos vykdymo rezultatai, pristatyti per 2022 m. baigti įgyvendinti vietos projektai, aptartos ateities perspektyvos.

Konferenciją atidarė, gero darbo palinkėjo Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” pirmininkas Romas Kalvaitis.

Džiugu, kad konferencijoje sudalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Ji pasidžiaugė rajono bendruomenių vykdomais bei įgyvendintais projektais, padėkojo bendruomenėms už jų iniciatyvas, nepailstamą energiją, savanorystę.

Kas yra sumanumas ir kaip jis vystomas užsienyje? – pranešimą, nuotoliniu būdu, skaitė Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” bendradarbiavimo partnerio, Vilniaus Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė Vilma Atkočiūnienė.

Konferencijos metu pristatyti ir atminimo dovanėlėmis apdovanoti projektai: Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė” vietos projektas „Pilietinio ugdymo centras”, Karčemų bendruomenės „Kaimynai” vietos projektas „Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai” pagyvenusių asmenų maitinimo projektas”, Mažosios bendrijos „Bernison” vietos projektas „MB „Bernison” verslo pradžia”, Ūkininko Pauliaus Ruškio vietos projektas „Verslo plėtra įdiegiant sūrio tarkavimo paslaugą Radviliškio raj.”.

Konferencijos aptarimas vyko Skėmių bendruomenės Traktieriuje. Aptartos patirties sklaidos galimybės dalyvaujant tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektuose, renkant informaciją apie išmaniuosius (sumaniuosius) kaimus, apie kompleksinę kaimų plėtrą. Kas ateityje turėtų sutilpti į naują Vietos plėtros strategiją, kurios rengimas jau yra prasidėjęs.

Dėkojame visiems už dalyvavimą konferencijoje, buvimą kartu, išsakytas nuomones ir palinkėjimus…

Iki naujų susitikimų!

1   K

3 4

5 6

 9 10

7 8