logobend

Tarptautinis bendradarbiavimas – gerosios patirites pasidalinimas tarp vietinių verslininkų

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” su partneriais iš Lenkijos Vietos veiklos grupių „Zielono siolo” ir „Zascianek Mazowsza”, įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje” 2022 m. lapkričio 18-20 dienomis organizavo 3-ijų dienų išvyką gerosios patirites pasidalinimui tarp vietinių verslininkų Radviliškio rajone.

Projekto dalyviams buvo pristatyti įvairūs įgyvendinami ir jau įgyvendinti vietos verslo projektai Radviliškio rajone.

Uždarosios akcinės bendrovės „Jovyrema” direktorius Jonas Džiaugys pristatė įgyvendintą projektą „UAB „Jovyrema” verslo plėtra ir naujų paslaugų kūrimas geriau panaudojant turimus pastatus ir kitus vietos išteklius”. Įgyvendinus vietos projektą įveiklintas pareiškėjo, nuosavybes teise, valdomas pastatas, įsigyta įnovatyvi bei moderni įranga, kurios pagalba teikiamos kokybiškos automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugos. Sukurtos dvi naujos darbo vietos VVG teritorijos kaimo vietovėje registruotiems ir/arba gyvenantiems asmenims. Vietos projekto veiklomis sukurtos dvi inovacijos: technologiniu ir organizaciniu aspektu.

11 12

Eininės kultūros ir amatų centro direktorė Elžbieta Karaliūtė svečiams iš Lenkijos pristatė Pakiršinio dvarą. Supažindinosvečius su dvare veikiančiomis edukacinėmis programomis. Pasidalino patirtimi apie etninės kultūros ir amatų centro glaudų bendradarbiavimą su Pakiršinio kaimo bendruomene, vykdomomis bendromis veiklomis.

21 22

Gerosios patirties pasidalinimo dalyviams pristatytas socialiai atsakingo verslo Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana” sukurta sporto bazė ir baigiamas įgyvendinti vietos projektas „Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana” verslo plėtra”. Projekto tikslas – pastatyti ir įrengti savitarnos plovyklą bei teikti automobilių plovimo paslaugas Baisogalos kaime, tokiu būdu sukuriant naują darbo vietą kaimo gyventojui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti ir įrengti trijų boksų savitarnos plovyklą, kuri galėtų aptarnauti ne tik lengvuosius automobilius, bet ir sunkiasvorę techniką kaip sunkvežimiai ar traktoriai, bei įkurti vieną naują darbo vietą.

31 32

Pietų metu projekto dalyviai ne tik gardžiai papietavo kavinėje „Pas Zitą”, bet ir turėjo galimybę susipažinti su dar vienu įgyvendintu verslo projektu „kavinė „Pas Zitą” plėtra. Projekto metu atnaujinta sna nusidėvėjusi gamybinė įranga bei virtuvinis inventorius, atidarytas konditerijos cechas. Sukurta viena nauja darbo vieta. Po pietų buvo ne tik pristatyti unikalūs šios kavinės desertai – tarptautinio bendradarbiavimo projekto dalyviai turėjo galimybę juos ir padegustuoti…

41 42

Kultūrinės pertraukėlės metu tarptautinio bendradarbiavimo projekto dalyviai lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institute, kuris yra įsikūręs Baisogalos dvaro patalpose. R. Vasiliauskytė pravedė ekskursiją po dvaro rūmus, įdomiai ir nuotaikingai papasakojo apie Komarų buitį, šeimos tradicijas, dvaro istoriją. Baisogalos dvaro ansamblis Radviliškio rajone – Komarų dvaras, vienas geriausiai išsilaikiusių dvarų Lietuvoje, vertingas klasicizmo ir istorizmo laikotarpių stilių ansamblis. Čia išsitenka ir mokslinė, ir kūrybinė, ir meninė – kultūrinė veikla.

51 52

Projekto dalyviams buvo pristatyti ir keli, Skėmių seniūnijos, bendruomeniniai verslai. Pociūnėlių miestelio bendruomenė vykdydama prieskoninių žolelių ir cukatų gamybos procesą su įranga labiau tinkama namų sąlygomis ir nedidelių kiekių produkcijos gamybai. Kiekvienais metais gaminamos produkcijos poreikis auga, vyksta derybos su užsakovais dėl fiksuotų kiekių produkcijos ištisus metus. Didėjant poreikiui būtina plėsti gamybines apimtis – tam tikslui bendruomenė iš savo lėšų įsigijo ir suremontavo didesnes patalpas bendruomeninio verslo plėtojimui. Iš paramos lėšų, pagal įgyvendinamą vietos projektą ” Pociūnėlių mietselio bendruomenės prieskoninių žolelių, vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtra” planuoja atsinaujinti jau nusidėvėjusią motaliai pasenusią įrangą ir įsigytą naują, modernę, didesnių pajėgumų daržovių/ vaisių apdirbimo, sandėliavimo įrangą; įsigyti naujus baldus, pritaikytus būtent šioms turimoms patalpoms, įrengti geriamojo vandens gręžinį, bei buitinių nuotekų valymo įrenginių su tinklais ir kitą įrangą būtiną bendruomeniniam verslui plėtoti. Įgyvendinus projektą bus sukurta viena nauja darbo vieta. Skėmių seniūnė Ingrida Gladkienė su bendruomenės aktyvu, tarptautinio bendradarbiavimo projekto dalyvius, supažindino su Pociūnėlių miestelio bendruomenės gaminama produkcija, kurią buvo galima ne tik padegustuoti, bet ir įsigyti.

61 62

Gerosios patirties pasidalinimui buvo pristatytas ir Skėmių bendruomenės atkurtas traktierius „Stabdyk arklius”. Prie pagrindinio kelio, panaudos teise valdomose patalpose, Skėmių bendruomenė įkūrė Skėmių traktierių. Kitados Baisogalos dvarui priklausiusi karčema prie kėdainių – Baisogalos vieškelio, veikusi ir kaip pašto arklių perkinkymo stotis, kurioje 19 amžiaus pradžioje lankęsis pravažiuodamas pats Rusijos imperijos caras. Šiuo metu Skėmių traktieriuje Skėmių bendruomenės aktyvas organizuoja įvairias edukacines programas. Vakaro metu R. Dambrauskienė mokė lietuviškų senovinių šokių, o projekto partneriai iš lenkijos atsilygino skambiomis dainomis. Lietuviškos vakaronės nuotaiką kūrė Šniūraičių kaimo kapela su vadove A. Motiejūniene.

71 72

Dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojuo J. Praniui už skirtą laiką – Šeduvos miesto pristatymui ne tik mūsų svečiams iš Lenkijos, bet ir vietiniams Radviliškio rajono gyventojams – tarptautinio bendradarbiavimo projekto dalyviams. Jo lydimi aplankėme: Šeduvos malūną, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią, Palaimintojo Teofilijaus Matulionio piligrimų namus, Šeduvos žydų istorijos muziejų „Dingęs Štetlas”, Šeduvos istorinės technikos muziejų.

81 82

83 84

85 86