logobend

Tarptautinis bendradarbiavimas – pradžios konferencija

logobend

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” kartu su partneriais iš Lenkijos – Vietos veiklos grupėmis „Zielone siolo” ir „Zascianek Mazowsza” pradeda įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje”.

Projekto bendras tikslas – įgalinti ir paskatinti (vykdyti verslą) abiejų šalių jaunus vietos gyventojus ir jaunys nevyriausybinių organizacijų atstovus per bendrų veiklų vykdymą siekiant tvarios ir ilgalaikės plėtros.

Uždaviniai:

1. Suteikti žinių ir paskatinti jaunus žmones pradėti vykdyti verslą ir/ar aktyviau dalyvauti nevyriausybinių organizacijų gyvenime, organizuojant jiems praktinius mokymus.

2. Pasidalinti gerąja patirtimi su jaunais žmonėmis ruošantis naujam programavimo laikotarpiui per „Pažangaus kaimo” („Smart village”) lankymą.

3. Sudaryti prielaidas atvykstamajam turizmui skatinti partnerių teritorijose įdiegiant naujas priemones (virtualus turas, filmukai).

4. Pristatyti, VVG teritorijose veikiančių smulkiųjų verslininkų bei NVO organizacijų, gaminamą produkciją/teikiamas paslaugas organizuojant tarptautinę mugę.

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” su partneriais iš Lenkijos Vietos veiklos grupėmis „Zielone siolo” ir „Zascianek Mazowsza” 2022 m. lapkričio 16-18 dienomis organizavo vizitą / pradžios konferenciją atidarančią Lietuvos ir Lenkijos regionų bendradarbiavimo projektą.

Į konferenciją atvyko 50 Lenkijos Vietos veiklos grupių „Zielone siolo” ir „Zascianek Mazowsza” atstovų, bei 25 Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” atstovai. Konferenciją atidarė Radviliškio rajono savivaldybės meras V. Simelis ir Troszyno voitas E. Mierzejewski. Konferencijos pranešėjai – Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis” pirmininkas RomasKalvaitis, Vietos veiklos grupės „Zielone siolo” valdybos pirmininkė Adriana Rukat ir Vietos veiklos grupės „Zascianek Mazowsza” valdybos pirmininkė Marzena Joanna Jastrzebska pristatė savo rajonų pasiekimus, įgyvendinant LEADER programą, dalinosi patirtimi ir įžvalgomis į ateitį. Konferencijoje dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, jos pavaduotojas Justinas Pranys ir kiti vietos valdžios, verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Mūsų svečiai iš Lenkijos taip pat buvo supažindinti su Radviliškio miestu, jo istorija. Aplankytas ir Radviliškio plaukimo baseinas bei Radviliškio sporto arena.

 K1 K2

K3 K4

K5 K6

K7 K8

K9 K10

K11