Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendina projektą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“

2015 metų balandžio mėnesį  Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ pateikė paraišką Žemės ūkio ministerijai „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“, prašydama paramos paraiškoje numatytai veiklai vykdyti. Pastangos nenuėjo veltui. 2015 m. liepos 2 d. Asociacija „Vaivorykštės  bendruomenė“ su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė paramos sutartį. Bendruomenei skirta 2 999,76 Eur parama. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo rajono savivaldybė, skirdama 572,24 Eur.

Projekto metu  įsigyta: Stacionarus kompiuteris su programine įranga, spausdintuvas, renginių įgarsinimo įranga, fotoaparatas, stalas, kompiuterinis stalas, lentyna.

Vietos projekto idėja kilo siekiant gerinti Žeimių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenamąją aplinką bei kokybę. Tikimasi, kad vietos projekto rezultatai pozityviai įtakos kaimo gyventojų mentalitetą, ugdys bendrumo ir vienybės idėjas, sutvirtins ryšius bendruomenės viduje. Bendruomenės vietos projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Žeimių ir aplinkinių kaimų gyventojų bendruomeniškumo skatinimui.

Įgyvendinto projekto rezultatas bus nauda Žeimių kaimo gyventojams,  bei dar didesniam būriui kitokiu būdu susijusių asmenų. Iškelto tikslo pasiekimas užtikrins bendruomenės renginių įvairovę ir kokybę. Padidės vietos gyventojų dalyvavimas bendruomeninėje veikloje. Įgyvendinant projektą, buvo įtraukti ir patys gyventojai. Padėjo ruošti patalpas įrangos laikymui, montavo baldus bei įsigytą įrangą.

Asociacijos „Vaivorykštės bendruomenės“ informacija