Vietos veiklos grupė šiandien

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” organizuoja išvažiuojamuosius informacinius susitikimus su VVG teritojos gyventojais, įvairių įmonių ir organizacijų, verslo bei vietos valdžios atstovais pagal įgyvendinamą projektą „Žengiame į 2014-2020 m. Leader laikotarpį”. Susitikmu metu pristatinėjama parengta VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m., aptariami vietos bendruomenių, fizinių ir juridinių asmenų, verslininkų  bei kitų organizacijų poreikiai ir galimybės įgyvendinti projektus. Taip pat vykdomos diskusijos apie verslumo skatinimą, gyvenimo kokybės gerinimą, socialinio verslo galimybes Radviliškio rajone. Strategijos pristatymą galima rasti čia.