Palonų bendruomenė įgyvendino verslumo projektą

Palonų bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą  ,,Buitinių paslaugų teikimas Palonų miestelio ir Valatkonių kaimo gyventojams“ (toliau – projektas) finansuojamam iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Bendra projekto vertė – 5 955,65 Eur; paramos lėšos – 5 002,65 Eur.

2015 m. liepos 2 d. Palonų bendruomenė pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos dėl paramos verslumo projektui įgyvendinti. Projekto metu buvo įsigytas sodo traktoriukas, krūmapjovė, ištraukiamos prailginamosios kopėčios.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti  buitines paslaugas Palonų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams  mažesne nei rinkos kaina.  Gyventojai  jau gali iš Palonų bendruomenės ne tik pirkti siūlomas paslaugas, bet taip pat ir išsinuomoti už projekto lėšas įsigytą įrangą, jei turi pakankamai kompetencijos ir žinių ją patys valdyti.

 Projektas ne tik generuos pajamas Palonų bendruomenei, bet ir jo rezultatais minimalia kaina jau dabar gali naudotis visi Palonų bendruomenės nariai ir aplinkinių kaimų gyventojai.  Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas – bendruomenės nariai, turėdami naują įrangą, teikia pagalbą vieni kitiems ir aktyviau dalyvauja bendruomenės veikloje.

Palonų bendruomenės informacija