Pasirašyta „Parengiamosios paramos“ paramos sutartis

2015 m. liepos 15 d. vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ paramos sutartį.

Parama skirta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2015 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-71 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ sąrašo patvirtinimo“.
Paramos suma: iki 9000,00 Eur (t.y. 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).
Projekto pavadinimas: Žengiame į 2014-2020 m. LEADER laikotarpį.
Paramos sutarties Nr. 42PP-KS-14-1-05312.