Pakiršinio kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą

Pakiršinio kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą ,,Aplinkos priežiūros paslaugų teikimas Pakiršinio ir aplinkinių kaimų gyventojams“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Bendra projekto vertė – 2 755,00 Eur.

2015 m. liepos 2 d. Pakiršinio kaimo bendruomenė pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos dėl paramos verslumo projektui įgyvendinti. Projekto metu buvo įsigytas vejos priežiūros traktoriukas.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti vejos priežiūros paslaugas Pakiršinio ir aplinkinių kaimų gyventojams mažesne nei rinkos kaina. Už atliktas paslaugas gautos pajamos bus naudojamos einamoms bendruomenės išlaidoms apmokėti.

Įgyvendinus projektą, bus įsigyta bendruomenės socialiniam verslui pradėti reikalinga įranga. Pakiršinio ir aplinkinių kaimų gyventojai galės užsisakyti vejos priežiūros paslaugų teikimą. Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas. Bendruomenės nariai, turėdami naują įrangą, teiks pagalbą vieni kitiems ir aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje.

Pakiršinio kaimo bendruomenės informacija