Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino verslumo projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Inkubatorius – verslumui“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenių ir asociacijų veiklai teikimo taisykles 2014 metais. Bendra projekto vertė – 8483,33 Eur; paramos lėšos – 7126,00 Eur.

2014 m. liepos 21 d. Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos verslumo projektui įgyvendinti. Projekto metu atlikti ūkinio pastato pritaikymo inkubatoriui darbai (paprastojo remonto darbai), įsigyta: du automatiniai inkubatoriai viščiukams perinti, viena šildymo plokštė, dvi augintuvės, vienas vienfazis profesionalus benzininis elektros generatorius Pagrindinis projekto tikslas – panaudojus turimus išteklius ir žmogiškąjį kapitalą, vykdyti socialinį verslą, didinant bendruomenės finansinį savarankiškumą. Bendruomenės veiklai  jau naudojamas suremontuotas ūkinis pastatas. Veiklos imasi socialiai neveiklūs bendruomenės nariai: sergantys priklausomybių ligomis, senjorai. Išperinti viščiukai auginami gyventojų namuose lauko sąlygomis, tad žmonės vartoja ekologiškus produktus. Bendruomenė, įgyvendindama projektą, gauna minimalias pajamas.

Šis projektas pasižymi plačiu ir reikšmingu socialiniu efektu. Jo rezultatais minimalia kaina gali naudotis visi Baisogalos bendruomenės nariai ir seniūnijos gyventojai.  Vienas iš pagrindinių projekto socialinių efektų yra bendruomeniškumo skatinimas – bendruomenės nariai, turėdami naują įrangą, teikia pagalbą vieni kitiems ir aktyviau dalyvauja bendruomenės veikloje.

Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“  informacija