logobend

Dalyvauta VVG tinklo visuotiniame susirinkime

2017 m.  balandžio 20 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė ir finansininkė Vida Stripeikienė dalyvavo VVG tinklo narių visuotiniame susirinkime, surengtame Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajone.

Susirinkime VVG tinklo pirmininkė Violeta Jankauskienė pristatė VVG tinklo finansinę atskaitomybę, VVG tinklo veiklos ataskaitą už 2016 metus, susirinkimo nariai tarėsi dėl gairių 2017 metų veiklos planui, dėl nario mokesčio nustatymo  ir kitais klausimais. VVG tinklo narių visuotinio narių susirinkimo nutarimu padidintas VVG tinklo valdybos narių skaičius iki 11 narių, išrinktas vienas naujas narys, patvirtintas naujas valdybos narys nuo Šiaulių regiono. Aptarti kiti VVG tinklo nariams aktualūs klausimai.

Parašykite komentarą