logobend

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos rengtame seminare

2017 m. balandžio 19 d. vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo etapus ir taisyklių pagrindines nuostatas.

Seminare supažindinta, kaip bus vykdoma projektų atranka pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo 2017 metais taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Žemės  ūkio ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-196. Kalbėta apie paramos dydį (paramos dydis 100 000 Eur, paramos intensyvumas 80 proc.), atrankos etapus, bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo sąlygas bei reikalavimus t. y. kas gali būti pareiškėju, kad paraiška teikiama tik su projekto partneriu. Svarbu paminėti, kad bendradarbiavimo projektuose gali dalyvauti ir kiti partneriai t. y. miesto ir žuvininkystės VVG, kurie prie bendrai vykdomo projekto turi prisidėti savo fondo lėšomis bei turėti patvirtintą strategiją. Pranešėja akcentavo, kad bendradarbiavimo projektai turi būti naudingi visiems projekte dalyvaujantiems dalyviams, tiek pareiškėjams, tiek partneriams. Pristatytos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, įsipareigojimai ir projektų atrankos kriterijai. Jei projektas bus įgyvendinamas su VVG, kurios yra iš Baltijos jūros regiono, projektu turės būti siekiama įgyvendinti ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono vietos plėtros strategijos tikslus, kurie iš esmės  siejasi su VVG strategijų tikslais.

Seminaro dalyvius domino tinkamas nuosavas indėlis prie įgyvendinimų projektų.

 

Parašykite komentarą