Beinoravos kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą

Beinoravos kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą ,,Aparatūros įsigijimas Beinoravos bendruomenės veiklos tobulinimui (toliau – projektas) finansuojamam iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Bendra projekto vertė – 2 946,39 Eur; paramos lėšos – 2 651,45 Eur.

2015 m. gruodžio 17 d. Beinoravos kaimo bendruomenė pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos dėl paramos kaimo gyventojų bendruomeniškumui skatinti įgyvendinimo. Projekto metu buvo įsigyta video kamera, trikojis stovas su įdėklu (štatyvas), teniso stalai, projektorius ir projekcinis ekranas su stovu, kėdės.

Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti garso ir vaizdo aparatūrą, pritaikant ją bendruomenės gyventojų poreikiams.

Įgyvendintas projektas padės ugdyti bendravimą, bendradarbiavimą, puoselėti tradicijas, stiprinti kūrybiškumą, požiūrį į darnų socialinį gyvenimą, turiningai leisti laisvalaikį. Suburti pagyvenusius žmones ir jaunimą kultūrinei veiklai. Garso ir vaizdo aparatūros, teniso stalų bei kėdžių įsigijimas gerintų bendruomenės įvaizdį.

Beinoravos ir aplinkinių kaimų gyventojams sudarytos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį, gerinti kaimo žmonių užimtumą, prisidedant prie jaunimo nusikalstamumo ir žalingų įpročių mažinimo. Graso ir vaizdo aparatūra bei žaidimo stalai yra atvira ir viešai prieinama visų vietos bei aplinkinių kaimų, visų socialinių ir amžiaus grupių gyventojams. Projekto įgyvendinimas padės kurti viešąją erdvę, kur bendruomenės gyvenimas taps intensyvesnis ir kokybiškesnis, toks laisvalaikis vienys Beinoravos kaimo gyventojus ir svečius.