logobend

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros konferencijoje

2018 m. lapkričio 22 d.  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė kartu su kitais Lietuvos VVG atstovais dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) surengtoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo Agentūros direktorius Erikas Bėrontas, Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė ir kiti skyriaus specialistai. Konferencija vyko „Žalgirio“ arenoje, Kaune.

Agentūros Kaimo vystymo ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė skyriaus specialistus, kurie tiesiogiai dirbs su vietos veiklos grupėmis, vertinant vietos projektų paraiškas.

Konferencija buvo surengta atsižvelgiant į rengiamas Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus, kurios numato, jog paraiškų vertinimą atliks ne Agentūra, o pačios VVG. Konferencijos metu buvo pristatyta vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažanga, aptarti vietos projektų, verslo planų vertinimo gairės, rodiklių skaičiuoklės, agreguotų ataskaitų rengimo klausimai,  susiję  su nauja vietos projektų vertinimo tvarka.

Konferencijai baigiantis susirinkusiesiems buvo pristatytas tarptautinis Agentūros projektas „AgriRenaissance“.

Konferencijos metu buvo pasidalinta darbo patirtimi, VVG atstovai turėjo galimybę pateikti savo įžvalgas, buvo keičiamasi nuomonėmis ir aktyviai diskutuojama.