Gauta viena vietos projekto paraiška

Nuo 2024 m. sausio 3 d. 12.00 val. iki 2024 m. vasario 22 d. 12.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 23 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” LEADER-19.2-SAVA-6. Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės asignavimui po COVID-19 krizės paremti.

23 Kvietimo metu gauta viena vietos projekto paraiška – MB „Bioplotas” pateikė vietos projekto paraišką „MB „Bioplotas” verslo pradžia” NR. RADV-LEADER-6A-D-23-1-2024