2023 – 2027 m. strategija

Ekonominės plėtros skatinimas Radviliškio VVG teritorijoje – optimaliai panaudojant turimus ekonominius ir žmogiškuosius išteklius, naujoms įmonėms, konkurencingoms prekėms ir paslaugoms kurti, technologinėms ir organizacinėms inovacijoms diegti, investicijoms pritraukti, viešųjų paslaugų kokybei gerinti, darbo jėgos migracijos problemoms spręsti, įvairių rajonų ir miestų makroekonominiams rodikliams išlyginti.