Vietos veiklos grupių susitikimas Radviliškio rajone

2024 m. kovo 5 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, Pakiršinio k., Baisogalos sen., Radviliškio rajone, surengė tradicinį Šiaulių apskrities ir Raseinių rajono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu ir naujų 2023–2027 metų vietos plėtros strategijų rengimu ir vertinimu.

Susitikime dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Eglė Ivanauskytė, Vietos veiklos grupės tinklo pirmininkė Helena Naglazienė, VVG darbuotojai ir atstovai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ ir asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“. Taip pat dalyvavo Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė, Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ savininkas Aurimas Gaidžiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro direktorė Elžbieta Karaliūtė.

Susitikimą pradėjęs Radviliškio rajono VVG pirmininkas Romas Kalvaitis pakvietė pasidalinti informacija apie baigiamas įgyvendinti 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos, aptarti svarbiausius  klausimus ir problemas, su kuriomis susiduria VVG. Kiekvienos VVG atstovai pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirtimi, kalbėjo su kokiomis problemomis susiduria, aiškinosi naujoms vietos plėtros strategijoms keliamus reikalavimus.  Diskutavo apie planuojamas sumanių kaimų strategijas, taip pat dėl LR Žemės ūkio ministerijos noro sužinoti VVG nuomonę apie VVG stambinimą.

VVG tinklo pirmininkė Helena Naglazienė pasidalino Pasvalio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo patirtimis, kalbėjo apie sumanių kaimų strategijos rengimo ir įgyvendinimo problematiką, domėjosi renginio dalyvių nuomonę apie VVG stambinimą. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Eglė Ivanauskytė dalyvių teiravosi dėl buhalterinės apskaitos vedimo NVO ir komunalinių paslaugų apmokėjimo iš savivaldybių biudžeto galimybėmis. Pasidžiaugė, kad per vietos veiklos grupes yra įgyvendinta nemažai vietos projektų, taip pat susipažino su VVG problemomis ir galimybėmis. Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ savininkas Aurimas Gaidžiūnas pasidalino patirtimi su kokiomis problemomis, sunkumais susidūrė įgyvendinant vietos projektus. Taip pat diskutavo dėl įsipareigojimų išlaikyti darbo vietas sukurtas iki projekto paraiškos pateikimo. 

Susitikimo metu pristatyti įgyvendinti vietos projektai Baisogalos motociklininkų asociacijos vietos projektas „Baikerių centras“, skirtas bendruomeniškumo bei vaikų užimtumo paslaugoms teikti ir Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ projektą „Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ verslo plėtra“ įrengta automobiliu savitarnos plovyklą. Regiono dalyviai buvo supažindinti su Pakiršinio dvaru. Aplankė Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro oficinoje veikiančią unikalią pardą „Senoji liaudies skulptūra“, kurią pristatė ir aprodė Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro direktorė Elžbieta Karaliūtė.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje.