logobend

Gautos keturios vietos projektų paraiškos

logobend

Nuo 2023 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2023 m. birželio 27 d. 12.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 22 kvietimo metu teikti paprastas kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” LEADER-19.2-SAVA-6. Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

22 kvietimo metu gautos keturios vietos projektų paraiškos:

1) MB „Atnaujinimo meistrai” pateikė vietos projekto paraišką „MB „Atnaujinimo meistrai” verslo pradžia novatoriškai panaudojant vietos išteklius” NR. RADV-LEADER-6A-D-22-1-2023

2) UAB „Melkera” pateikė vietos projektą „UAB „Melkera” verslo plėtra investuojant į aplinkos gerbūvio tvarkymą” NR. RADV-LEADER-6A-D-22-2-2023

3) UAB „Manufakta” pateikė vietos projektą „UAB „Manufakta” veiklos plėtra” NR. RADV-LEADER-6A-D-22-3-2023

4) Ūkininkas Deividas Petkevičius pateikė vietos projektą „Poilsio oazė” NR. RADV-LEADER-6A-D-22-4-2023