1

Tarptautinis bendradarbiavimas – gerosios patirties pasidalinimas apie Pažangų kaimą

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” su partneriais iš Lnekijos Vietos veiklos grupių „Zielone siolo” ir „Zascianek Mazowsza”, įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje” 2023 m. liepos 25-27 dienomis organizavo 3-ijų dienų išvyką į Lenkiją gerosios patiries pasidalinimui apie „Pažangaus kaimo („Smart village) koncepciją” ruošiantis naujam programavimo laikotarpiui sudarant ne tik prielaidas atvykstamajam turizmui skatinti, bet ir gyvenimo kokybės gerinimui kaimo vietovėse.

Sumanus kaimas – tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę.

Vienas didžiausių kaimo regionų patrauklumų tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje – kaime užauginami maisto produktai ir kaimo teritorijose teikiamos paslaugos.

Projekto dalyviai analizavo galimybes, kaip būtų galima didinti kaimo vietovėse jau veikiančių verslų konkurencinį pranašumą, kaip padėti kaime kurtis naujoms iniciatyvoms, kurios atitiktų sumanaus kaimo viziją. Būtinos išsamios diskusijos, tyrimai, analizės bandant išsiaiškinti kas yra tas tikrasis kaimas, kur slypi kaimo kūrybinės galios, kokia galėtų būti tradicijų ir inovacijų darna, kokia mūsų kaimo ateitis, o ne žemės ūkio ar vasarviečių ateitis…

Svarbiausia tai, kad reikia matyti žmogų, žiemą vasarą dirbantį kaime. Matyti ir gerbti kasdienį jo darbą.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14