logobend

Gautos keturios vietos projektų paraiškos

logobend

Nuo 2022 m. vasario 18 d. 8.00 val iki 2022 m. kovo 31 d. 16.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 19 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis” teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.” priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius” LEADER-19.2-SAVA-6. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės asignavimui po COVID-19 krizės paremti.

19 kvietimo metu gautos keturios vietos projektų paraiškos:

1. MB „Nakura” pateikė vietos projekto paraišką „Paslaugų verslo plėtra” Nr. RADV-EURI-6A-D-19-1-2022

2. UAB „Rovi classics” pateikė vietos projekto paraišką „UAB „Rovi classics” Nr. RADV-EURI-6A-D-19-2-2022

3. UAB „Akrolita” pateikė vietos projekto paraišką „UAB „Akrolita” verslo plėtra” Nr. RADV-EURI-6A-D-19-3-2022

4. UAB „Manufakta” pateikė vietos projekto paraišką „UAB „Manufakta” verslo pradžia novatoriškai panaudojant vietos išteklius” Nr. RADV-EURI-6A-D-19-4-2022