logobend

Vietos veiklos grupių tinklo konferencija

logobend

Kovo 31 – balandžio 1 dienomis Birštone vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.” Susirinko gausus svečių būrys ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos. Vietos veiklos grupę „Radviliškio lyderis” konferencijoje atstovavo Andželika Barčkienė ir Edita Šiaulianskienė.

Konferencijos metu didžiausias dėmesys buvo skirtas Sumanaus kaimo gairėms. Darbo grupėse vyko Sumanaus kaimo projektų rengimo dirbtuvės.

Antrąją konferencijos dieną vyko darbo grupių rezultatų pristatymas, aptarimas ir refleksija. Konferenciją vainikavo savarankiškas vietos projektų lankymas Alytaus, Prienų ir  Kauno rajono VVG teritorijose bei dalyvavimas jų siūlomose edukacijose.

VVGT 2022 1

VVGT 2022 2

VVGT 2022 3