Gautos trys vietos projektų paraiškos

Nuo 2024 m. gegužės 10 d. 8.00 val. iki 2024 m. birželio 20 d. 12.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 25 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6. Finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

25 kvietimo metu gautos trys vietos projektų paraiškos:

  1. UAB „Radmedis“ pateikė vietos projekto paraišką „UAB Radmedis verslo plėtra“ Nr. RADV-LEADER-6A-D-25-1-2024
  2. UAB „Instona“ pateikė vietos projekto paraišką „UAB „Instona“ verslo plėtra“ Nr. RADV-LEADER-6A-D-25-2-2024
  3. MB „Moromo“ pateikė vietos projekto paraišką „MB Moromo verslo pradžia“ Nr. RADV-LEADER-6A-D-25-3-2024