logobend

„Gerų darbų regata” Miežaičių kaimo bendruomenėje

Jau tapo tradicija, kad metų gale Miežaičių kaimo bendruomenėje organizuojamas gerumo ir padėkos vakaras. Labai džiaugiamės, kad žmonės nėra akli ar abejingi kitų kuriamam grožiui, geriems darbams, pasiektiems rezultatams. Jaučiame pareigą  kasmet pagerbti tuos, kurie darė gerus darbus, nesivaikydami finansinės naudos ar asmeninės gerovės ir tuos, kurie švenčia gražius jubiliejus. Gerumo ir padėkos vakaras ,,Gerų darbų regata“ organizuotasįgyvendinant Miežaičių kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Ateitis – mūsų rankose“   pagal vietos plėtros strategiją  „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“.

Gerumo ir padėkos vakaras prasidėjo bendruomenės jubiliatų sveikinimu. Bendruomenės pirmininkė Lina Dikavičienė nuoširdžius ir šiltus žodžius skyrė Zitai Pečiulionienei, Virginijai Žverėlienei, Stanislovui Jarulaičiui ir Vidui Šimkui, kurie šiais metais atšventė gražius gyvenimo jubiliejus. Jiems įteiktos atminimo dovanėlės ir gėlių žiedai.

Vakaro metu aptartas įgyvendinamas projektas ,,Ateitis mūsų rankose“. Bendruomenės pirmininkė pasidžiaugė, kad  gimtajame kaime visi dirba petys petin, kad yra darni ir šauni komanda, žmonėms lieka tik suspėti visur sudalyvauti, viską pamatyti ir tuo džiaugtis.Šie metai mūsų bendruomenei buvo ypatingi. Per  šiuos metus nuveikta nemažai darbų organizuota nemažai renginių. Džiaugiamės laimėje finansavimą projektui ,,Ateitis mūsų rankose“. Jo įgyvendinimas –   didžiausias mūsų uždavinys. Į projektą įtraukėme ne tik savo bendruomenę, bet ir kaimyninę Mėnaičių kaimo bendruomenę. Džiugu, kad kaimynai palaiko ir remia mūsų idėjas, dalyvauja renginiuose. Per projektą pažinome daug žmonių, radome bendraminčių. Organizavome vaikams 10 – ties dienų vaikų dienos vasaros stovyklą, moterys lankė vilnos vėlimo užsiėmimus, įvyko nuostabus kraštiečių susitikimas, iškilmingai pakėltos Lietuvos valstybinė ir Miežaičių kaimo bendruomenės vėliavos, pasistatytas koplytstulpis tėviškėnams atminti.  Įrodėme, kad kaimas gyvas, kaime gyvi papročiai, tradicijos.  Projektas dar nesibaigė, įdomios veiklos numatytos ir kitais metams, todėl kviečiame būti aktyviais  dalyviais. Padėkos vakaro ,,Gerų darbų regata“ metu ,,Gerumo burės“ įteiktos tiems, kurie talkino organizuojant įgyvendinamo projekto renginius ir  veiklas.

Už nenuilstantį norą padėti  kaimo bendruomenei,  už iniciatyvą ir kilnias pastangas burti bei telkti kaimo žmones, už nuoširdų bendradarbiavimą, už aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje  ,,Gerumo burės“ įteiktos  Irinai Lisicai, Stanislavai Pečiulionienei, Violetai Vencevičienei, Silvai Volkovienei. Į Radviliškio visuomenės sveikatos biuro specialistės Gražinos Žiaunienės rankas ,,Gerumo burė“ pateko už požiūrį į paprastą kaimo žmogų, už bendravimą, pagalbą įgyvendinant projektą ,, Ateitis mūsų rankose“. Už gražią iniciatyvą organizuojant kraštiečių susitikimą, už pagalbą tvarkant prieigą prie bendruomenės namų, už prisidėjimą nuoširdžiu darbu statant koplytstulpį,,Gerumo burės“ įteiktos Mariui Šimatoniui, Audriui Jurgaičiui, Zenonui Pečiulioniui, Anastasijui Volkovui, Rolandui Jokubauskui.

Vakaro pabaigoje bendruomenės pirmininkė L. Dikavičienė sakė: – pasaulį gelbsti ne minios, ne kariuomenės, bet žiupsnelis meilės druskos ir tiesos šviesos. Kiekvienas iš mūsų esame Sėjėjas. O tie grūdeliai, kuriuos mes sėjame, tai gerumo, vilties ir meilės grūdai. Jie byra ne tik iš mūsų rankų. Jie byra ir  iš širdies. Bendraukime  tarpusavyje, dalinkimės mintimis ir idėjomis ir darbo užteks visiems.

Gerumo ir padėkos vakarą tęsė vakaro vedėjas Egidijus Kablys. Susirinkusieji dar ilgai bendravo prie arbatos puodelio, atliko linksmas užduotis, sukosi šokių aikštelėje.

Miežaičių kaimo bendruomenės informacija.