Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos.

Suteiktos paramos suma – 1180,00 Eur.

Projekto uždavinys – suremontuoti bendruomenės namų salę. Už gautas lėšas įsigyti dažai sienoms ir luboms, nupirktas linoleumas.

Savanorių pagalba buvo išdažytos sienos ir lubos, patiestas linoleumas. Įgyvendinus šį projektą, pasirūpinta gražesne, švaria ir sveika bendruomenės namų aplinka. Sudarytos sąlygos įvairaus amžiaus gyventojams turiningai, sveikai ir prasmingai praleisti laisvalaikį ne tik bendruomenės organizuojamuose renginiuose, bet ir švenčiant asmenines šventes. Pagerės organizuojamų renginių kokybė, tai paskatins žmones bendrauti, palaikyti artimesnius ryšius bendradarbiaujant su kaimyninėmis bendruomenėmis.

 Bendruomenės aktyvas džiaugiasi pasiektais tikslais.

Prieš

Po

Prieš

Po